• Onsdag 29 maj 2019

En situation kan skapa lugn eller stress beroende på hur du tolkar den. Det innebär helt enkelt att du kan minska din stress med hjälp av omtolkning. Låt oss titta på fyra olika sätt att omtolka en situation för att minska din stress.

Att byta från sorg till glädje genom en omtolkning

Kevin Ochsner, doktor i psykologi vid Columbia University, har studerat vad som händer i hjärnan när vi gör omtolkningar av situationer. Bland annat använde han ett fotografi av människor som står och gråter utanför en kyrka. När han visade upp detta foto för en grupp försökspersoner så blev de ledsna. Sedan förklarade han för dem att fotot inte visade någon begravning utan ett bröllop. Han berättade att människorna på bilden gråter av glädje och inte av sorg. Omedelbart ändrade försökspersonerna sin emotionella reaktion och kände glädje istället för sorg. Samtidigt som denna omtolkning gjordes så fångade Ochsner allt som hände i försökspersonernas hjärnor med hjälp av hjärnscanning.

Ochsner upptäckte att när vi gör positiva omtolkningar av situationer så minskar aktiveringen av det limbiska systemet. Detta innebär lite förenklat att kroppen blir mindre stressad. Han upptäckte även att det inte går att medvetet kontrollera det limbiska systemet genom att undertrycka känslor. Omtolkning däremot är ett kraftfullt sätt att hantera negativa känslor. Kort och gott: om du upplever en känsla av stress så är det svårt att trycka bort den känslan, däremot kan du välja att omtolka din situation.

Fyra sätt att omtolka en situation

David Rock, doktor i neurovetenskap, tar ytterligare steg och beskriver fyra olika sätt att omtolka en situation i sin bok ”Hjärnan på jobbet”:

1. Omvärdering

I exemplet med bröllopsbilden så gör personerna en omvärdering av situationen. Om du är orolig för att hinna med en buss så blir du lugn när du närmar dig busshållplatsen och ser att andra människor står kvar. Bussen har inte avgått, du kommer hinna med den och din hjärna gör en omvärdering. På samma sätt kan du använda omvärdering när det handlar om arbetsuppgifter. En stressande arbetsuppgift kanske trots allt inte är så stor, komplex eller tråkig när du tänker efter. Omvärdering kan vara ett relativt snabbt och effektivt sätt att hantera sina känslor på.

2. Normalisering

Om du är ny på en arbetsplats så kan det finnas många saker som ger upphov till stress. Nya rutiner, kollegor och arbetsuppgifter kan göra att du känner dig vilsen och osäker. Genom att tänka den enkla tanken att osäkerhet är fullständigt normalt på en ny arbetsplats så gör hjärnan en omtolkning. Om du tillåter dig själv förstå att du inte kan prestera på topp de första veckorna eller ens veta hur man fyller på kaffemaskinen så minskar osäkerheten. Om du accepterar att osäkerhet är normalt i den aktuella situationen så minskar osäkerheten.

3. Omstuvning

Hjärnan placerar behov och kunskap i hierarkier. Låt säga att du tycker det är viktigt att ett jobb utförs på ditt sätt eftersom du anser att det är bäst, snabbast eller tryggast. Din hjärna har då placerat ditt arbetssätt högre upp i hierarkin än andras arbetssätt. Låt säga att du samtidigt arbetar i en grupp där det finns många skilda åsikter om hur arbetet borde genomföras. Här finns det risk att det uppstår en konflikt i din hjärna när du tvingas arbeta på andras sätt trots att din hjärna placerat det på en lägre hierarkinivå. Omstuvning innebär att du medvetet ändrar i dina egna hierarkier. I vissa arbetsgrupper kanske du kan tänka att de andras arbetssätt trots allt är helt okej. Det duger och arbetet kommer i mål. När du väljer att göra denna typ av omtolkning så minskar konflikter, spänningar och stress i ditt huvud.

4. Ompositionering

Låt säga att du har en chef vars ledarstil handlar om att detaljstyra och skälla istället för att stötta och uppmuntra. Du kanske inte gillar denna ledarstil och känner hur hjärnan fylls av stress varje arbetsdag. Här har du möjlighet att arbeta med ompositionering. Om du försöker se världen genom din chefs ögon så kanske du inser att chefens beteende förmodligen beror på att chefen har svårt sjuka barn, saknar rätt kunskaper eller arbetar under en högre chef som ställer väldigt höga krav på verksamheten. En ompositionering innebär att du ändrar din världsbild vilket kan resultera i att du kanske börjar känna empati med chefen och dennes situation istället för att bli stressad över det dåliga beteendet. Vi ska aldrig acceptera dåligt beteende från andra människor men metoden är effektiv för att minska den stress som uppstår i hjärnan.

Behåll lugnet genom att öva

Tänk att du äger möjligheten att välja din känslorespons när olika situationer inträffar. Ju mer du övar på att omtolka olika situationer desto lättare blir det att behålla lugnet i stressade situationer.

Vad i ditt liv ger dig stress här och nu? På vilket sätt skulle du kunna göra en omtolkning för att minska denna stress?