• Onsdag 16 juni 2021

Om du inte har tid så måste du spendera ännu mer tid. Det låter kanske paradoxalt men det är en effekt som uppstår på grund av sekundära problem.

Spendera mer tid när du inte har tid

Låt säga att du har riktigt mycket att göra så du hinner inte betala en viss räkning i tid. En vecka senare kommer påminnelsen, den missar du också. Sedan kommer inkassobrevet och när du ser den så öppnar du kuvertet direkt. Du betalar räkningen plus försenings- och inkassoavgifter. Dessutom så ringer du inkassobolaget för att verkligen vara säker på att allting är betalt så att inte Kronofogden får nys om dig. Vips så har du lagt väldigt mycket tid på en enskild räkning som du inte hade tid att betala.

Säg även att du får ett viktigt ärende per mail som du inte hinner ta tag i. Du hinner heller inte besvara mailet, det får ligga där i inboxen och vänta. Två dagar senare kommer det ett påminnelsemail: hur går det? Efter ytterligare en dag så får du ett telefonsamtal med samma fråga: hur går det? Vips så har du fått lägga mer tid på flera mail och telefonsamtal på grund av att du inte hade tid.

Sekundära problem

Dessa följdproblem som uppstår på grund av tidsbrist kan vi kalla för sekundära problem. Dessa sekundära problem gör att uppgifterna tar extra mycket tid i anspråk. Det blir nästan lite paradoxalt: eftersom du inte har tid så måste du spendera mer tid.

Om du hade hunnit betala räkningen innan förfallodatum så hade det totalt sett gått snabbare. Om du hunnit titta på det akuta ärenden direkt så hade du behövt arbeta mindre. Endast fantasin sätter gränser för vad som kan bli sekundära problem. Om du inte spenderar tid på motion så kan du behöva spendera tid på rehab. Om du inte ägnar dig åt att underhålla hemmet så kan du behöva ägna dig åt helrenoveringar.

Sträva inte efter perfektion

I verkligheten så är det omöjligt att hinna göra allting precist och perfekt. Vi ska heller inte sträva efter den typen av perfektion eftersom det i sig leder till stress. Däremot kan vi titta på våra mönster. Hinner du generellt ligga i framkant i ditt arbete eller ligger du ständigt efter och får mestadels spendera din tid på sekundära problem?

Om ditt mönster handlar om att du mest arbetar med sekundära problem så är det dags att börja fundera på varför du alltid hamnar där. Fundera även på hur det kommer sig att du inte hinner göra saker ordentligt men alltid har tid att fixa alla fel i efterhand?

Dessutom gäller det att hitta en plan för att komma ikapp. När du väl hinner ikapp eller avsäger dig dina uppgifter och ligger i framkant så börjar balansgången. Kämpa för att behålla arbetet i framkant så att du inte får sekundära problem. Dessa tar mer tid i anspråk vilket riskerar leda till ännu fler sekundära problem. Den onda cirkeln väntar ständigt runt hörnet.

 

Av allt som du har att göra idag, hur mycket är sekundära problem? Vad kan du göra just nu för att ligga mer i framkant?