• Onsdag 3 april 2024

Stoltheten över en jobbtitel kan vara enorm! Äntligen är jag någonting! Stressforskarna hälsar dock att det finns stora risker med att koppla ihop vår person med vår jobbtitel.

Är du eller gör du?

Självklart ska vi vara stolta över vilka vi har blivit på jobbet. Du kanske äntligen har kommit upp dig i karriären och blivit projektledare, gruppledare, chef eller ordförande. Du kanske äntligen känner att du har kommit framåt, åstadkommit resultat och fått förtroendet från din omgivning. Äntligen är du någon!

Nu finns en risk att jag blir tråkmåns när jag ställer frågan: är du verkligen allt det där? Är du projektledare, gruppledare, chef eller ordförande? Eller kan det vara så att du jobbar som projektledare, gruppledare, chef eller ordförande?

Hantering av kritik

Stressforskare är helt eniga om olika typer av mönster hos personer som går in i väggen och drabbas av utmattningssyndrom. Ett bra recept för att bli utmattad är just att koppla ihop vilka vi är med vad vi gör. Som jag nämnde ovan finns ofta en stolthet i vår jobbtitel. Titeln definierar ofta vilka vi är. Samtidigt finns det stora risker med detta.

Om du är projektledare och någon kritiserar dig för dålig projektledning, då tar du åt dig kritiken personligen. Det gör ont in i själen eftersom det är du som blivit kritiserad. Du är dålig. Om du istället hade haft inställningen att du jobbar som projektledare så hade du tagit emot det på ett helt annat sätt. Du har känt att du utfört undermålig projektledning men du är fortfarande en härlig människa.

Jobbet bestämmer hur vi ska må

När vi kopplar ihop vår jobbtitel med vår person så börjar jobbet bestämma över hur vi ska må. Om det går bra på jobbet så mår vi bra hemma. Om det går dåligt på jobbet så mår vi dåligt hemma. Visst är det lite märkligt att jobbet ska bestämma över hur vi mår? Hade det inte varit bättre om vi själva hade makten att bestämma om vi ska må bra eller inte?

Att börja separera vilka vi är med vi gör är givetvis inte hela lösningen på stressdilemmat. Dock är detta en av de stora komponenterna till dagens arbetsrelaterade stress. När du är projektledare, då är du även det på kvällen. Och på helgen.

Vem är du då?

Dessutom kommer det garanterat en dag när du inte längre är projektledare. Vem är du då egentligen? Om jobbtiteln är det enda du hänger upp din person på, då kommer du med näbbar och klor att försvara den där titeln. Annars är du ju ingenting. Och om du blir av med titeln kommer du snabbt försöka hitta en liknande titel istället för att fundera över vad du egentligen är sugen på att göra i livet.

Så om du inte är den där jobbtiteln, vem är du då? Jag hävdar att du troligtvis är glad, snäll, hjälpsam, trevlig, rolig, och så vidare. Detta är vad du är. Jobbet är vad du gör.

Går du runt och säger att du är din jobbtitel? Om du vill minska din stress, vad är ditt första steg till att hitta separationen mellan vem du är och vad du gör?