• Onsdag 13 september 2023

Om du siktar mot att arbeta riktigt effektivt denna vecka, kommer du då öka tempot? I så fall har du råkat hamna i en fälla.

Definitionen av effektivitet

Om du vill vara riktigt effektiv under kommande eftermiddag så gissar jag att du tänker: nu kör vi! Ingen paus och inget latande. Fullt ös och snabba ryck! När du tänker på detta sätt så behöver vi fundera på vad effektivitet egentligen är.

Definitionen av effektivitet är:

  • Att med minimal insats få maximalt resultat

Om du arbetar hårdare, snabbare och med mindre pauser så har du höjt insatsen. Givetvis höjer du då även resultatet. Däremot har du inte blivit effektivare.

Behålla eller minska insatsen

För att öka effektiviteten på riktigt så behöver du göra något av följande:

  • Behålla din insats och öka resultatet, eller
  • Minska din insats och öka (eller bibehålla) resultatet

Om du exempelvis arbetar med försäljning så har du kanske som mål att få fler kunder. Antingen jobbar du mer, hårdare och snabbare och på så vis får du fler kunder. Eller så sätter du dig ner och tar en stunds reflektion. Hur kan du få in fler kunder på ett smartare sätt utan att behöva jobba mer, hårdare eller snabbare? Där ökar din effektivitet på riktigt.

Olika typer av effektivitet

Tanken om effektivitet kan appliceras på flera olika områden. Här kommer några exempel:

  • Tid – hur kan du, genom att ägna mindre tid, få samma eller större resultat?
  • Energi – hur kan du, genom att använda mindre energi, få samma eller större resutlat?
  • Pengar – hur kan du, genom att spendera mindre pengar, få samma eller större resultat?
  • .. och så vidare.

Resultatet behöver inte handla om antalet kunder eller intjäning, såsom i exemplet med säljaren ovan. Det skulle kunna handla om ett fint hem. Hur kan du upprätthålla, eller till och med få ett finare hem, genom mindre tid, energi eller pengar?

Det skulle också kunna handla om relationer. Hur kan du få en ännu bättre relation med din partner, familjemedlem, kompis eller kollega genom att ägna mindre tid, pengar eller energi på det? Eller så pratar vi om mental hälsa. Hur kan du må bättre genom att använda mindre tid, energi eller pengar?

Reflektion

För att hitta effektivitet, oavsett område, så finns det ett universalknep: reflektion. Genom att med jämna mellanrum ägna en stund åt reflektion kan du tänka igenom hur du på riktigt kan bli effektivare. Reflektion kan kännas som slöseri med tid, alltså ineffektivt, men sanningen är att det förmodligen inte finns någonting mer effektivitetshöjande än regelbunden reflektion.

Nästa gång du hör dig själv säga att du ska vara lite mer effektiv, fundera på om du då egentligen bara håller på att öka tempot, antalet arbetstimmar eller plocka bort återhämtningen. Ta då istället en stunds reflektion och fundera på hur du egentligen kan bli mer effektiv. Det är bara fantasin som sätter dina gränser.