• Onsdag 20 december 2023

Rosenberg Self-Esteem Scale är ett självskattningstest för din självkänsla. Här har du de tio frågorna i testet.

Varningstecken

Efter att jag gick in i väggen har jag verkligen försökt ta reda på vad jag gjorde för fel och vad jag borde ha gjort istället. I mitt sökande har jag intervjuat en rad forskare inom ämnen som stress, sömn och hjärnan. Dessutom har jag gått på ett antal stresskonferenser och läst mängder av böcker. Efter att ha grävt ner mig djupt i detta ämne så har jag hittat tydliga mönster.

Det finns nämligen tydliga mönster kring de personer som drabbas av utmattningssyndrom. Nu pratar jag om detta på ett statistiskt övergripande plan. Att det finns mönster behöver inte innebära att du besitter alla dessa mönster, om du har drabbats av väggen. Däremot kanske du kan känna igen ett par av dessa och se det lite som ett varningstecken på att du riskerar att drabbas av stress och utmattning framöver.

Mönster hos utmattade

Bland de personer som drabbas av utmattningssyndrom ser man väldigt ofta att det handlar om prestationsdrivna människor. Det är personer som gillar ordning och reda och som tycker om att göra listor och scheman. Mycket tid ägnas åt att allt ska bli perfekt och man ägnar så mycket tid till arbete eller studier att det inte finns tid eller energi kvar till familj eller vänner.

Utöver detta ser man att den här personlighetstypen även kan ha lite svårt att göra sig av med saker och ting eftersom det kan vara bra att ha senare. Om andra ska hjälpa till så går det bra men bara om de gör allting på precis ditt sätt. Dessutom kan det kännas svårt att spendera pengar på sig själv och andra, även ekonomin tillåter.

Tycker du om dig själv?

Ovanstående beskrivning är inte på något sätt komplett eller allomfattande. Däremot är det en väldigt snabb och översiktlig beskrivning av egenskaper hos en personlighetstyp som är överrepresenterad bland de som går in i väggen. Vi skulle kunna sammanfatta allt detta i två enkla ord: låg självkänsla.

Självförtroende handlar om att du är kapabel till att göra någonting. Självkänsla handlar istället om vad du tycker om dig själv. Tycker du om dig själv eller har du svårt att se ditt eget värde? Jag själv har varit precis där. Högt självförtroende och kapabel till att göra allt och samtidigt bristande självkänsla. Jag har varit tvungen att prestera för att våga tro på att jag duger. Av denna anledning måste allt bli perfekt och jobbet äter upp all tid från familj och vänner.

Detta är givetvis inte den enda förklaringen till utmattningssyndrom. Däremot är det ett ganska vanligt mönster.

Rosenberg Self-Esteem Scale

Sociologen Morris Rosenberg tog fram ett självskattningstest, Rosenberg Self-Esteem Scale, där du kan svara på en serie frågor. Utifrån detta kan du göra en uppskattning om huruvida din självkänsla är hög eller låg och om du möjligtvis är i riskzonen för utmattning. Detta formulär har även evaluerats av Lunds universitet för att se om det passar för de kulturella egenskaper vi har i Sverige, och det gör det.

Svara på följande frågor genom att fundera på varje påstående. Tänk ”instämmer helt” eller ”instämmer inte alls”, eller någonting där emellan.

  1. Överlag är jag nöjd med mig själv.
  2. Ibland tycker jag att jag inte duger till något.
  3. Jag tycker att jag har flera goda egenskaper.
  4. Jag kan göra saker lika bra som de flesta människor.
  5. Jag tycker inte att jag har mycket att vara stolt över.
  6. Helt klart känner jag mig värdelös ibland.
  7. Jag tycker att jag är en värdefull person, åtminstone lika värdefull som andra.
  8. Jag önskar att jag hade mer respekt för mig själv.
  9. På det hela taget har jag tendens att se mig själv som misslyckad.
  10. Jag har en positiv attityd gentemot mig själv.

Frågorna 2, 5, 6, 8 och 9 är omvända, som du ser. Där behöver du göra en omvänd bedömning,

Självkänsla kan stärkas

Ställ ovanstående frågor till dig själv och fundera över vilka svar som dyker upp hos dig intuitivt. Om du överhängande svarar på ett sätt som innebär att du inte ser ditt eget värde eller inte tror på dig själv, då finns risken att du är i en situation av låg självkänsla. De goda nyheterna är att det finns möjlighet att stärka upp självkänslan!

Att stärka upp självkänslan har jag skrivit om i en rad tidigare veckobrev. Läs gärna mina tidigare veckobrev om självkänsla för konkreta tips och råd.