• Onsdag 5 juli 2023

Försöker du släppa din mentala ryggsäck, alltså din skuggsidor? Eller matar du dem omedvetet så att de växer och skapar ännu mer underliggande stress?

Alla har skuggsidor

Vår mentala ryggsäck. Stenarna på våra axlar. Klumparna i bröstet. Det finns många uttryck för de där inre känslorna av skuld och skam som känns så jobbiga. Många gånger känner vi inte ens till att vi har dem. I slutändan påverkar de oss, medvetet eller omedvetet och riskerar att skapa en massa stress. Jag lånar Deepak Chopras uttryck och kallar dem för våra ”skuggsidor”.

Alla har skuggsidor, ingen kommer undan. Dessa skuggsidor handlar om stress från dåtid. Det kan exempelvis vara traumatiska upplevelser från tidigare år. Det kan även vara enklare situationer där du gjorde bort dig eller gjorde någonting fel som du skäms över. Om du inte hanterat dessa situationer och vädrat ut dem ordentligt så sitter de fast inne i ditt sinne. De har blivit en i raden av de skuggsidor som vi alla samlar ihop under livets gång. Vi behöver hela tiden vädra ur dessa så att de inte påverkar oss.

Så får skuggsidorna näring

Om du inte lyckas bli kvitt dessa skuggsidor så finns de kvar i ditt inre. Här finns det ett antal sätt att göra situationen ännu värre på. I boken ”The Shadow Effect” nämner Chopra en rad olika sätt som ökar dessa inre skuggsidor.

Håll hemligheter inåt och utåt

Genom att hålla hemligheter så ökar skuggsidorna i ditt inre. Dessa hemligheter kan exempelvis vara förnekelse av din situation, dina handlingar eller tydlig fakta. Det kan också handla om rädsla för att visa upp vem du egentligen är eller hemlighålla vad som händer i en dysfunktionell familj.

Ge rum åt skuld och skam

Ingen är perfekt. Både du och jag har svagheter, brister och defekter. Om du känner skuld och skam över dina tillkortakommanden och inte tillåter dig att acceptera dig själv såsom du är ökar skuggsidorna.

Döm dig själv och andra

Alla bär på någon grad av skuld och skam. Om du inte kan släppa loss dessa inre känslor så är det lätt att börja tro att du förtjänar dem. På samma sätt är det lätt att tro att andra förtjänar skuld och skam. När du dömer dig själv eller andra på detta sätt så ökar dina skuggsidor.

Ignorera dina svagheter och skyll på andra

Detta kallas psykologisk projektion vilket kan vara väldigt svårt att se själv. Det är ett sorts mentalt försvar. Om du tycker att du inte duger inom ett visst område försöker du hitta andra som är ännu sämre inom samma område och sedan kritisera dem. Du jagar efter andra att skylla på. Detta blir som en ond spiral där skuggsidorna växer mer och mer.

Isolera dig själv

Om du upptäcker att du börjar försöka identifiera ”dem”, de som skapar alla problem, så riskerar du även att börja dela in världen i goda och onda. Du kommer själv tycka att din egen sida är god och välja den sidan. Risken är att du då börjar isolera dig allt mer från omvärlden. Denna isolering ökar rädsla och skapar misstankar mot andra. Det är ett perfekt sätt att ge näring åt skuggsidorna.

Skuggsidorna gör dig låst

Både du och jag bär på någon form av skuggsidor, stora som små. Om du exempelvis inte accepterar din kropp och tycker att du är lite överviktig finns det risk att du börjar se ner på andra som är ännu mer överviktiga än vad du är. Om du inte är bekväm med att prata på möten på jobbet, sådär att du börjar fumla och säga lite knasiga saker, då skrattar du kanske lite extra högt när någon annan säger ännu knasigare saker på era möten.

Oavsett hur dina skuggsidor ser ut i ditt liv så skapar de ett sorts fängelse. Vi blir styrda av dem och vi börjar döma, leta fel hos andra och skylla på omgivningen. Allt detta gör oss låsta, vilket i slutändan riskerar att skapa en massa stress.

 

Prova att sätta dig ner fem minuter och tänka efter. Vilka skuggsidor har du inom dig just nu? Vad skäms du över, och vad känner du skuld över? Välj en av dessa skuggsidor. Vad skulle du behöva göra för att acceptera ditt tillkortakommande, eller kanske säga förlåt till dig själv eller någon annan för att bli kvitt den?