• Onsdag 22 november 2023

Stress uppstår när vi har för mycket att göra. Eller? Visst handlar det också om huruvida vi har roliga eller tråkiga uppgifter på listan?

Belastning och resurser

Stressreaktionen kan förklaras vid en balansbräda. På ena sidan har vi belastningar i livet, på andra sidan har vi resurser. När vi har för mycket belastning i förhållande till våra resurser uppstår stress. I förlängningen drabbas vi av trötthet och utmattningssyndrom. Samma sak gäller den omvända situationen. Om du har för mycket resurser i förhållande till din belastning uppstår uttråkning, vilket också i förlängningen gör dig trött och kan leda till utmattningssyndrom.

Ett enkelt exempel kan handla om tid och arbetsbelastning. Om du har väldigt mycket att göra och alldeles för lite tid, då uppstår stress. Om du istället har väldigt mycket tid och ingenting att göra, då uppstår uttråkning. Inget av dessa två lägen är bra i förlängningen.

Hur har du blivit trött?

Att ha mycket att göra och för lite tid över är ett utmärkt källa till stress och utmattning. Dock behöver inte ”mycket att göra” vara orsaken till din höga belastning. Om uppgifterna du ska utföra är roliga, tillfredsställande eller inspirerande kan de snarare ge dig energi. Roliga uppgifter behöver alltså inte bidra till belastning. De kan ge dig mer resurser till att tampas med annan belastning.

Fundera en extra gång på detta nästa gång du känner dig trött. När du är trött, har du då blivit trött på grund av roliga eller tråkiga uppgifter? Om du har blivit trött på grund av tråkiga uppgifter så har du hög belastning. Då behöver du förmodligen plocka bort lite av de där uppgifterna för att må bättre. Om du snarare blivit trött på grund av roliga uppgifter så har du också en hög belastning och du behöver plocka bort någonting. Dock ska du kanske inte plocka bort någon av de där roliga uppgifterna, eftersom just dessa uppgifter troligtvis är en resurs snarare än en belastning. Kanske finns det någonting annat i livet som snarare ligger på belastningssidan som behöver plockas bort i detta fall?

Prioritera energiskapande uppgifter

Om du har mycket att göra och upplever stress, minska antalet uppgifter i livet. Var samtidigt noggrann med att minska de belastande uppgifterna och inte de resursskapande uppgifterna. Därför ska du i sista hand ta bort motion, träning, social samvaro och liknande energigivande aktiviteter. Tyvärr är det just dessa saker som riskerar ryka först när det uppstår tidsbrist. Och när dessa saker ryker, då riskerar du att köra in i väggen.

 

Har du hamnat i en sits med tidsbrist och där du prioriterat bort saker i livet som ger dig energi? Hur kan du ändra på denna prioritering?