• Onsdag 24 april 2019

Antonovsky menar att ett meningsfullt, tryggt och förutsägbart liv ger bättre hälsa. Låt oss kika på dessa tre komponenter som han sammanfattat i modellen KASAM.

Varför vissa klarar stress bättre än andra

Professor Aaron Antonovsky arbetade med medicinsk sociologi under 1900-talet. Han arbetade bland annat med att ta reda på varför vissa människor klarar av att hantera stress och lidande bättre än andra. Han studerade exempelvis människor som överlevt nazismens koncentrationsläger och jämförde dessa med en kontrollgrupp som hade en helt annan bakgrund. Antonovskys arbete mynnade ut i en modell som han kallade SOC, sense of coherence. På svenska kallar vi detta för KASAM, känsla av samhörighet.

Enligt Antonovsky så är ingen någonsin helt frisk eller helt sjuk. Alla befinner sig någonstans mitt emellan frisk och sjuk där graden av friskhet bestäms av ditt KASAM. Även andra forskare har arbetat vidare med KASAM. Bland annat har en studie i Umeå visat att äldre människor har bättre psykisk hälsa om de samtidigt har hög KASAM.

Tre komponenter

KASAM består av tre komponenter. Alla tre måste vara uppfyllda för du ska uppleva att din tillvaro är meningsfull, trygg och förutsägbar.

Begriplighet

Vi mår bra av att ha ett liv som är någorlunda förutsägbart. På vår arbetsplats vill vi förstå vad vi egentligen sysslar med eller hur saker och ting hänger ihop. Om du exempelvis arbetar med att konstruera broar, tänker du då att du bygger just broar eller tänker du att du ska göra det enklare för folk att ta sig mellan två orter? Beroende på hur du ser på ditt jobb så upplever du det som begripligt eller inte. Ju bättre du förstår vad du egentligen sysslar med så blir ditt arbete mer begripligt och då förblir du i högre utsträckning frisk.

Hanterbarhet

Vi mår bra när vi klarar av att bemöta de krav som ställs på oss. Vi vill helt enkelt hitta lösningar på problem som uppstår i livet. Om du kan göra det så slipper du känna dig som ett offer när något oförutsett inträffar. Du blir mer motståndskraftig mot ohälsa om du känner att du kan hantera ditt liv och eventuella kriser som dyker upp.

Meningsfullhet

Om vi ska må bra så behöver livet kännas meningsfullt. Vi behöver känna att vi uträttar en viktig gärning, har intressanta arbetsuppgifter eller att livet har ett mål och en mening. Om du istället känner ”varför är jag här egentligen?” när du är på jobbet så är du i helt fel ände av skalan. Om du lyckas hitta en mening med både vardag, olika händelser och din arbetssituation så mår du bättre än om du inte lyckas med detta.

Universallösningen för högre KASAM

Fundera på vilka tankar som finns i ditt huvud och om du känner begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i ditt liv. Om du känner att du saknar någon av komponenterna så finns det en universallösning: sikta på att leva ditt liv lite mer som du själv vill. Sök dig till människor som du gillar och mår bra tillsammans med. Leta efter situationer och arbetsuppgifter som du tycker om. Det är ett bra recept för att få högre KASAM och, i förlängningen, bättre välmående.

 

Känner du att ditt liv är begripligt, hanterbart och meningsfullt? Om inte, vad behövs i ditt liv för att känna det?