• Onsdag 24 februari 2021

Har du goda metoder för att lösa din stress? Är din lösning en extern eller intern stresshantering?

Stresshantering utanför kroppen

Jag försökte lösa mitt problem med stress genom att titta på allting som hände utanför min kropp. Gick det att utföra mina uppgifter lite snabbare? Kunde jag ordna en bättre arbetsmiljö med mindre distraktioner? Fanns det möjlighet att köpa någon pryl som gjorde livet enklare?

Det jag sysslade med var extern stresshantering. Jag försökte lösa problemet genom att hitta en lösning som låg utanför min kropp. Det är ett bra sätt att se på problemet så länge problemet med stress ligger utanför kroppen. Vad händer om problemet ligger internt?

Extern lösning är ofta lättare än intern

Istället för att försöka minska din stress genom att köpa en ny pryl eller ladda ner en ny app så kan du prova att blicka inåt. Kan din stress snarare handla om att du inte vågar sätta gränser? Du kanske behagar andra hela tiden på bekostnad av ditt eget välmående? Kanske saknar du självförtroendet för att göra det du vill och ta för dig i livet? Finns det möjlighet att du jagar hyllningar från andra för att täppa till en bristande självkänsla?

Att hitta en extern lösning är ofta enklare än att hitta en intern. De externa lösningarna går att visa upp och diskutera med andra. Du är förmodligen inte den enda som känner att kollegan äter upp all energi. Ni är nog flera som känner pressen från den kommande deadlinen eller sorgen från en förlorad vän. Lösningarna till dessa problem kan förklaras och diskuteras.

De interna lösningarna går inte lika enkelt att visa upp för andra och därför är de inte lika enkla att diskutera med omgivningen. Det kan kännas utblottande att visa upp de svagheter, skamkänslor eller andra skuggsidor som vi har på insidan. Därför är det så enkelt att lägga locket på. Ditt liv kanske ser perfekt ut från det externa perspektivet men hur ser det egentligen ut ur den interna synvinkeln?

Vilken lösning använder du?

Om du känner stress i din vardag, fundera då på vilka lösningar du försöker använda just nu. Försöker du lösa din stress genom externa lösningar? Om det inte fungerar, kan det i så fall handla om att det krävs en intern lösning?

Vad är ditt första steg till att hitta din interna lösning?