• Onsdag 27 mars 2024

Förutom lidandet, vad kostar ett utmattningssyndrom för en arbetsgivare? Låt oss ta hjälp av forskare vid Linköpings universitet för att ta reda på detta.

Forskningsrapport om sjukskrivningar

Forskare vid Linköpings universitet gjorde för ett par år sedan ett gediget försök att besvara frågan: vad kostar egentligen en sjukskrivning? Detta mynnade ut i rapporten ”Arbetsgivares kostnader, åtgärder och anpassningar för sjuknärvarande och sjukfrånvarande medarbetare – samband med återgång i arbete och produktion”.

I detta arbete studerades arbetsförhållanden hos nästan 200 arbetsledare till sjukskrivna personer. Alla sjukskrivningar togs inte med. Man valde endast sjukskrivningar som var minst 30 dagar långa och som antingen handlade om psykiska besvär eller besvär i rörelseorganen.

Tydligt och enkelt resultat

Att svara på frågan vad en sjukskrivning kostar är givetvis helt omöjligt. Det finns så otroligt många faktorer som spelar in. Forskarna kom ändå fram till ett väldigt enkelt och konkret resultat:

  • En sjukskrivning kostar c:a 100 000 kr.

I detta räknas produktionsförlust före, under och efter sjukskrivningen. Den sjukskrivne har ju förmodligen varit sliten innan själva sjukskrivningen. Dessutom tar det tid innan den sjukskrivne kommer upp i normal produktionstakt efteråt. Alla dessa komponenter har räknats in.

Det som inte räknades in var kostnader för tid, åtgärder och anpassningar. Arbetsledarna saknade helt enkelt uppfattning om kostnaden för dessa faktorer. Detta innebär att siffran 100 000 kr är i underkant. Den korrekta siffran är förmodligen ännu högre.

Kostnaden för ett utmattningssyndrom

Rapporten handlade inte specifikt om utmattningssyndrom, dock har jag inte lyckats hitta någon bättre och mer specifik studie. Låt oss därför hålla ett kort resonemang om vad ett utmattningssyndrom skulle kunna kosta.

Enligt Försäkringskassan är medeltiden för en sjukskrivning ”i samtliga diagnoser” 49 dagar. Samtidigt visar Försäkringskassans statistik att sjukskrivningar på grund av utmattningssyndrom i genomsnitt hamnar på 6 månader. Detta innebär att utmattningssyndrom skapar längre sjukskrivningar och med all sannolikhet större kostnader för arbetsgivarna.

Den verkliga siffran är troligtvis högre

Siffran 100 000 kr är därmed troligtvis i underkant för vad ett utmattningssyndrom kostar för en arbetsgivare. Den verkliga siffran är troligtvis betydligt högre. Exakt hur hög den är, det överlåter jag till dig att gissa fram.

Med allt detta vill jag även lyfta upp den personliga kostnaden för individen som blir sjukskriven. Då pratar jag inte om pengar utan om lidande. Det lidande som uppstår i ett utmattningssyndrom går knappast att sätta någon summa på. Fråga mig, jag vet. Jag har varit där – du vill inte dit.

Om du får gissa, vad uppskattar du att ett utmattningssyndrom kostar där du är?