• Onsdag 6 april 2022

Är din vardag fullspäckad av brandkårsutryckningar, deadlines och reaktivitet? Eller har du möjlighet att välja själv vad du ska syssla med?

När kreativiteten dör

Låt mig gissa att du flera gånger i ditt privatliv eller ditt arbete hamnat i en situation där du inte kan välja. Det finns en eller flera saker som du bara måste ta itu med omedelbart innan du kan göra någonting annat. Det är någonting som brinner i knutarna, som måste vara färdigt helst igår och allt annat får förpassas till väntläge. Då har du hamnat i en sits där du inte kan välja vad du ska göra.

Att befinna sig i en sits där man inte får välja vad man ska syssla med behöver inte vara så farligt. Åtminstone inte kortsiktigt. Om detta däremot pågår under en längre tid så börjar det sakta men säkert gnaga. Att alltid styras till höger och vänster av uppgifter, deadlines eller arbetsledare riskerar att döda kreativitet, glädje och skapa en malande stress över bristande kontroll.

Frihet att välja minskar stress

Du kanske är en sådan person som gillar den sitsen där någon annan talar om vad som skall hända härnäst. Det är bekvämt eftersom inga beslut behöver tas. Någon annan bestämmer, du gör. Någon annan kan ta ansvaret om det går snett eftersom du inte bestämmer.

Jag är dock övertygad om att även du behöver lite frihet i din situation. Du vill säkert kunna bestämma i vilken ordning någonting skall genomföras eller på vilket sätt. Föreställ dig att varje detalj mikromanageras för din räkning. Du skulle garanterat uppleva en bristande möjlighet att påverka din egen situation. Jag har i tidigare veckobrev beskrivit hur forskare såsom Rutz och Weiss undersökt vardagsmakt och kontroll. Brist på dessa saker är ett utmärkt sätt till minskad arbetsglädje och ökad stress.

Kan du välja?

Hur stor del av din vecka befinner du dig i en situation där du bara måste agera på uppgifter eller kommandon? Under hur stor del kan du bestämma och välja själv vad, hur och på vilket sätt du skall utföra dina åtaganden?

Om du känner att hela din vardag styrs av andra, vad är då ditt första steg till att ta makten över din vardag och få till stånd lite mer möjligheter att välja själv?