• Onsdag 15 januari 2020

Ju högre chef du är, desto mindre stress känner du. Detta säger Whitehall-studien. Vad är orsakerna bakom detta egentligen?

Whitehall-studien

Whitehall-studien kallas en undersökning som utfördes av Michael Martmot och hans kollegor vid London School of Hygiene & Tropical Medicine. Under tio års tid undersöktes  17500 engelska tjänstemän. Studien kom fram till tydliga resultat: tjänstemän av låg rang sjukskriver sig tre gånger oftare än chefer av hög rang. Ju längre ner i hierarkin en person befann sig, desto sämre var hälsan. Blodvärden, risken för hjärtinfarkt och andra faktorer undersöktes och allting såg betydligt mörkare ut på det lägsta trappsteget i hierarkin.

De försökte förklara orsakerna genom skillnader i cigarett- och akoholkonsumtion, inkomster, utbildning, motionsvanor och så vidare. Ingen av dessa faktorer förklarade avvikelserna. Det var till och med så att högre chefer arbetade fler timmar än lägre tjänstemän, ändå mådde de bättre.

Kontroll minskar stress

Whitehall-forskarna kom till slut fram till vad det handlade om: kontroll. Ju högre upp i hierarkin du var, desto större kontroll hade du över din arbetssituation. Ju lägre ner, desto mindre var makten över hur och när uppgifter skulle utföras. Jag har i ett tidigare veckobrev beskrivit att kontroll gör att vi klarar stress bättre. I det veckobrevet beskriver jag ett experiment med råttor och hur kontroll gör att råttorna klarar stress på ett bättre sätt.

Om du saknar kontroll över din arbetssituation så finns risken att du blir runtskuffad bland olika uppgifter. Risken är stor att du tvingas göra jobbet på ett sätt som inte passar dig. I värsta fall tvingas du till och med bryta mot dina värderingar för att utföra ditt arbete. Allt detta kan skapa stress och Whitehall-studien är en av många undersökningar som visar att brist på kontroll är ett utmärkt sätt att generera stress.

Har du kontroll över din arbetssituation?

Har du makt och kontroll över din arbetssituation och dina arbetsuppgifter? Skapar det stress hos dig? Om så är fallet, fundera på vad du kan göra för att känna mer makt och kontroll över ditt arbete. Vågar du säga nej till nya, till synes onödiga, uppgifter så att du verkligen hinner med dina vanliga uppgifter och därmed känner kontroll över dem? Kan du prata med din chef om hur dina arbetsuppgifter borde utföras för att det ska passa dig lite bättre? Både du och din arbetsgivare vinner på att du minskar din stress så se till att du strävar efter mer makt och kontroll över din arbetssituation.