Dessa köpvillkor gäller för samtliga biljettbokningar till öppna föreläsningar på denna webbplats och andra webbplatser som Softema AB utnyttjar i sin verksamhet.

Köp av biljetter till öppen föreläsning

Vid beställning/bokning träffas avtal om köp först när Softema AB bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse i form av kvitto och biljetter. En orderbekräftelse skickas till din e-postadress senast 24 timmar efter det att beställning mottagits. För att lägga en beställning måste du vara minst 18 år.

Varje beställning och dess orderbekräftelse innehåller information om vilken föreläsning du köpt biljett för samt antalet personer.

Biljett

Efter ditt köp får du en länk till din orderbekräftelse, där kan du ladda ner dina biljetter. Biljetterna skickas även till din e-postadress. Skriv ut eller visa upp din biljett med exempelvis hjälp av din telefon vid inträde till föreläsningen. Kan du inte intyga en giltig biljett har Softema AB rätt att neka ditt sällskaps inträde.

Biljett får överlåtas till annan person om inte eventuell köpeskilling överskrider inköpspriset. Överlåtelse sker utan inblandning av Softema AB. Biljettbokning är bindande och är inte återbetalningsbart. Ej använd biljett anses som förbrukad och kan ej användas vid annan föreläsning.

Priser

I priserna ingår lagstadgat moms för beställningar inom EU.

Betalning

Faktura

Vid fakturaköp direkt från Softema AB tillkommer en administrationsavgift. Vid saknad eller ofullständig betalning ges ärendet över till ett inkassobolag. Fakturaköp kan även komma att erbjudas av Klarna.

Kort, och övriga betalmedel

Kortbetalning, samt betalning med andra betalmedel, sker via Klarna.

Ångerrätt och öppet köp

Vid biljettköp till ett evenemang som tillhandahålls på en bestämd dag gäller inte Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DAL), enligt dess kapitel 2 paragraf 11. Du har som kund tyvärr ingen ångerrätt eller öppet köp för ett biljettköp.

Det enda undantaget är om en föreläsning av någon anledning inte skulle bli av (och vars anledning inte täcks av Force Majeure), då du kommer erbjudas att delta på en annan föreläsning eller få pengarna tillbaka.

Covid-19

Du är skyldig att känna till och följa myndigheternas aktuella rekommendationer gällande coronapandemin. Detta kan exempelvis handla om att hålla avstånd eller inneha vaccinationsbevis. Softema AB strävar alltid efter att underlätta och informera om gällande rutiner.

Om föreläsningen blir flyttad pga. covid-19 eller likartad situation följer din biljett med och gäller för det nya datumet. Om det nya datumet inte passar för dig så har du möjlighet att byta till en kupong som gäller för valfri annan föreläsning under det kommande året. Detta byte behöver du göra senast två veckor innan det nya datumet genom att maila till boka@andreaspiirimets.se.

Reklamationer

Om du av något skäl skulle vilja reklamera en biljett kontaktar du info@softema.se, varpå Softema AB beslutar om anledningen till reklamationen är godtaglig eller inte. Vid en eventuell tvist följer vi alltid ARN:s rekommendationer.

Reservationer

Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll.

Skydd av personuppgifter

I samband med registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet i syfte att fullfölja och tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Uppgifterna kan även komma att användas av Softema AB ur marknadsföringssyfte, läs mer i vår integritetspolicy på www.andreaspiirimets.se/integritetspolicy.

Enligt GDPR har du rätt att få ut den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister.

Personuppgifter som lämnas i samband med anmälan till kampanj via Facebook lagras hos Softema AB i enlighet med samtycke från dig. Softema AB är personuppgiftsansvarig enligt GDPR för behandlingen av dessa uppgifter.

Softema AB kan komma att använda uppgifterna för marknadsföring av egna produkter och för inbjudan till föreläsningar. Softema AB kan även komma att använda evenemangsbilder och video där du avbildas i marknadsföringsprodukter. Softema AB stöder oss på intresseavvägning när evenemang dokumenteras.

I enlighet med GDPR har du rätt att en gång om året kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter Softema AB har om dig och hur dessa används. För begäran om information, rättelse av felaktiga uppgifter etc. är du välkommen att vända dig till info@softema.se.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.