• Onsdag 26 februari 2020

Det finns många modeller som beskriver samband mellan arbetssituation och välmående. Låt oss titta på vad Karasek har kommit fram till.

Krav och kontroll

År 1979 kom Professor Robert A Karasek fram till en enkel modell som kopplade ihop hälsa med arbetsmiljö: krav-kontrollmodellen. Efter detta har modellen använts i en rad olika undersökningar. Hjärt-kärlsjukdomar, depression och stress är några av de områden som har undersökts närmare med hjälp av denna modell.

Fundera på om du upplever höga eller låga krav i din arbetssituation. Fundera sedan på om du upplever hög eller låg grad av kontroll över ditt arbete. Med kontroll så menar vi dels beslutsutrymme eller handlingsutrymme, alltså om du kan påverka hur och när ditt arbete skall utföras. Det handlar dock även om kontroll i form av hur skicklig du är på ditt arbete. Notera att allt detta handlar om din upplevelse, inte om objektiva fakta.

Pricka nu in din arbetssituation i nedanstående fyrfältare:

Krav-kontrollmodellen

Enligt Karasek så är du i farozonen för att må dåligt om du hamnar i rutan för spänt arbete. Du mår som bäst om du har hög kontroll, alltså ett avspänt eller aktivt arbete.

Krav-kontroll-stödmodellen

År 1990 utvecklades denna modell med ytterligare en dimension: stöd. Utöver krav och kontroll, fundera på om du upplever hög eller låg grad av stöd på din arbetsplats. Med stöd menas både att du får hjälp med material, budget och hjälp från kollegor men även emotionellt stöd från andra på din arbetsplats.

Nu har vi fått en låda istället för en fyrkant. Föreställ dig var din arbetssituation hamnar med de tre komponenterna krav, kontroll och stöd i lådan nedan:

Krav-kontrol-stödmodellen

Den ideala arbetssituationen är markerad med grön färg. Om du hamnade där så är du i en arbetssituation som har den lägsta risken för hjärt-kärlsjukdomar, depressioner, stress och andra åkommor. Om du istället hamnade i det röda fältet, det isolerat ansträngda hörnet, så löper du störst risk för att må dåligt.

Vad är ditt första steg?

Fundera ett varv till på de tre komponenterna krav, kontroll och stöd. Enligt forskningen bakom modellen spelar det mindre roll om du har höga eller låga krav så länge du har hög kontroll. Stödet behöver däremot alltid vara högt för att du ska vara i en gynnsam situation. Har du hög kontroll? Får du mycket stöd från chefer och kollegor? Om inte, vad är det första steget du kan ta mot att försöka höja nivåerna av kontroll och stöd för att minska risken för stress och andra åkommor?