• Onsdag 21 februari 2018

”Det är vägen som är målet” är ett uttryck som vi ofta hör. Det handlar i korthet om att vi måste ha kul när vi jobbar snarare än att bara slita som galningar mot ett högt mål. Tillåt mig denna vecka ifrågasätta och resonera lite kring vad som är viktigast, vägen eller målet?

När målet är viktigare än vägen

Låt säga att vi ska renovera ett hus. Vi ser framför oss hur fint det kommer att bli när alla ytor är nytapetserade, köket är utbytt och den där väggen är flyttad så att planlösningen blir briljant. Låt även säga att vi tycker det är tråkigt att spackla och slipa väggar samtidigt som pengarna inte riktigt räcker till att hyra in hantverkare för allt arbete. Vi kommer att behöva renovera ett par väggar själva för att arbetet ska bli klart. Spackla och slipa vägg är trots allt ett engångsjobb, därför är det lätt att bara göra det. Låt oss snabbt ta oss igenom det för att sedan ha ett fint hem.

Här har vi situationen där målet är så inspirerande att vi struntar i om vägen är kul eller inte. Vi kör bara. Fördelen är att vi närmar oss målet snabbt och huset är inte i ett stökigt renoveringsläge under någon längre period. Omgivningen blir imponerade över vår handlingskraft och förmåga att skapa stordåd på kort tid och vi kan snabbt känna oss stolta över vårt arbete.

Nackdelen är att vi måste använda väldigt mycket mer energi för att överkomma arbetets tråkiga delar. Vi belastas även av fler arbetstimmar än om vi hade låtit någon annan göra det tråkiga jobbet. Den här strategin gör oss mer slitna. Människor som kör in i väggen har i hög grad just denna förmåga: att fortsätta arbeta trots att det är tufft eller tråkigt.

När vägen är viktigare än målet

Den omvända situationen handlar om att vi älskar att spackla och slipa väggar men har inget övergripande mål om att renovera ett hus. Vi älskar att arbeta med våra händer och vi kanske känner att det inte finns någonting mer avkopplande än att pyssla med att få en vägg slät och fin.

I detta fall är fördelen att renoveringsarbetet blir rogivande, avkopplande och kul. Dessutom blir det troligtvis billigt eftersom vi inte behöver anlita extern hjälp. Fördelen kan också vara att vi inte bryts ner av den stökighet som ett halvrenoverat hem består av. En halvfärdig vägg och verktyg på golvet signalerar ju trots allt att det finns ett kul projekt framför näsan.

Nackdelen är att detta hus riskerar att aldrig bli färdigrenoverat. Ett hem där det ständigt spacklas på någon vägg för spacklandets skull kan äta upp övriga familjemedlemmars energi. Om vi inte har något tydligt mål med vårt arbete är risken stor att vi bor i ett ständigt renoveringskaos.

Vad ger oss mest energi?

Det är omöjligt att besvara vilken strategi som är bäst eftersom vi har olika livssituationer. Däremot kan vi fundera på vilken strategi som ger oss mest energi.

Vi vet att inspirerande mål skapar energi. Om vi inte har några mål med vårt arbete är risken stor att vi aldrig kommer någonstans. Dessutom kan omgivningen, såsom familjemedlemmar eller kollegor, må dåligt eftersom de riskerar att få leva i ett ständigt kaos. Vi vet även att roligt arbete skapar energi. Tråkigt arbete kräver större ansträngning och mer energi.

Svaret är alltså sådär härligt mittemellansvenskt: Vägen och målet är lika viktiga! Låt oss därför sluta att ensidigt säga ”vägen är målet” och istället börja säga: ”njut av både vägen och målet”.

Konsten att både njuta av både vägen och målet

Här är två enkla knep för att njuta av både vägen och målet:

  1. Se till att du alltid har ett inspirerande mål med ditt arbete. Skapa ett mål som känns bra i magen och som får dig att känna ett sug mot målet. Du ska vilja komma dit så snabbt som möjligt. Då vill du komma framåt och förhoppningsvis minskar risken att du lever i ett renoveringskaos, om vi ska använda husexemplet.
  2. Ödsla inte energi och timmar på tråkiga uppgifter. Delegera tråkiga uppgifter så mycket som möjligt. Det som du tycker är tråkigt kanske någon annan tycker är jättekul. Hitta den person som älskar dina tråkiga uppgifter och samarbeta eller anlita extern hjälp i så stor utsträckning som möjligt. Använd dina timmar på dygnet till kul och energigivande uppgifter istället så att du får energi av varje dag snarare än att förbruka energi genom att kämpa dig igenom tråkigheter.