• Onsdag 4 december 2019

Förändringar i livet är svårt och det går att hitta många böcker och strategier kring hur vi ska gå till väga. Idag ska vi titta på en väldigt viktig faktor: förmågan att tro.

Förmågan att tro

Visst vill vi ibland göra förändringar i livet? Vi vill börja motionera, sluta röka, gå och lägga oss i tid eller stressa mindre. När den inledande entusiasmen har svalnat så återgår många ändå till sina gamla vanor. Att göra en förändring kan vara väldigt svårt. Det finns en rad böcker och mycket att läsa på nätet om detta. Ibland handlar det om olika steg som vi ska genomföra. Andra gånger ska vi försöka koppla ihop beteenden med belöningar. En viktig komponent som inte nämns så ofta handlar om vår förmåga att tro på någonting.

Alkoholister som började tro

En samling forskare vid UC Berkeley, Brown University och National Institutes of Health undersökte ett ämnesområde där det ofta krävs förändring: alkoholism. De ställde frågor om religiös tro och andlighet till en grupp alkoholister som försökte hålla sig nyktra. De kom fram till en enkel slutsats: de personer som trodde att en högre makt hade inträtt in i deras liv, de höll sig i högre grad nyktra även under svåra perioder i livet. Att ha en religiös tro hjälpte till i deras beteendeförändring. Denna upptäckt ger gärna en enkel slutsats i hjärnan: religiösa människor super inte. Forskarna hittade dock många som både dricker samtidigt som de har en stark religiös tro. Det måste handla om någonting annat.

Efter ytterligare undersökningar så kom de fram till att det inte alls handlade om den andliga eller religiösa tron. Det handlade snarare om att dessa personer hade lärt sig hur man gör när man tror. De hade lärt sig att tro på någonting, i detta fall på en högre makt. Det gjorde att de även i högre grad hade lärt sig hur man tror på andra saker. De började helt enkelt samtidigt att tro att de kunde förändras. De började tro på sin egen förmåga att klara av nykterheten. Detta var den avgörande skillnaden, enligt forskarna.

Hitta en förebild

Man måste inte tro på gud eller på en högre makt. Däremot måste man tro på att saker och ting kan bli bättre. Ett sätt är att bli inspirerad av förebilder som gjort en liknande resa. Om det funkade för den personen, så funkar det säkert för dig också. Om du vill börja träna, sluta röka eller få ett liv med lite mindre stress, tror du att det går? Tror du det på riktigt? Om du inte kan se ditt nya liv framför dig och verkligen tro att du ska kunna lösa det, då minskar sannolikheten direkt. Det börjar med att du tror på dig själv och tror på att det kan bli bättre i ditt liv. Då är nämligen chansen större att du fixar det.

 

Vill du göra en förändring i ditt liv? Tror du på riktigt att du kan fixa det? Om inte, vad krävs för att du ska börja tro på en varaktig förändring? Kan du exempelvis hitta någon förebild?