• Onsdag 26 april 2023

Är du en sådan som har ett extremt kontrollbehov? Kan det bero på att du har hög belastning i ditt liv?

Kontroll är viktigt i arbetet

Kontroll är en upplevelse. När du känner att du har kontroll över läget så får du en känsla av trygghet, vilket är en utmärkt resurs i livet. Den svenska stressforskaren Alexander Perski har undersökt ämnet kontroll i arbetslivet. Han kom fram till en enkel lista över faktorer som skapar kontroll och trygghet på jobbet:

  • God framförhållning
  • Delaktighet i beslut
  • Medel och resurser att utföra sitt arbete
  • Egen budget
  • God feedback
  • Hjälp och handledning
  • Bra grundutbildning
  •  Kontinuerlig utbildning
  • Att inneha passande färdigheter för arbetet

I sin undersökning kom Perski fram till att behovet av kontroll ter sig väldigt viktigt i vårt arbetsliv. Dessutom upptäckte han en annan viktig poäng: det verkar inte vara viktigt hur mycket pengar man tjänar och hur hög lönen är för att vi ska få en upplevelse av kontroll. En löneförhöjning kompenserar helt enkelt inte en låg känsla av kontroll.

Behovet varierar

Det intressanta med behovet av kontroll är att det varierar. Själva variationen hänger ihop med den belastning som upplevs. Om du känner att du har en hög belastning på jobbet så ökar ofta behovet av kontroll.

De tillfällen då du utsätts för hög belastning på jobbet så kommer du alltså få ett större behov av framförhållning, delaktighet, feedback och så vidare. Men du kommer även få större bekymmer att hantera situationer där du tappar kontrollen. Det kan exempelvis bli svårare att åka hiss, befinna sig i folksamlingar, flyga eller befinna dig i trånga utrymmen. Dessa situationer, där du tappar kontrollen litegrann, kan bli en utmatning när du har hög belastning.

Skapa kontroll vid hög belastning

Om du är i en ledarposition där du kan styra över dina medarbetares belastning behöver du ha detta i bakhuvudet. När du skapar mer belastning för en medarbetare så måste du också ge den personen en större känsla av kontroll.

På andra sidan bordet, om du är en medarbetare som blir utsatt för hög belastning på jobbet, så måste du ställa krav på att även få en större känsla av kontroll. Titta igenom listan ovan och se vilken eller vilka faktorer som du behöver få lite mer av för att klara din höga belastning.

 

Har du hög belastning just nu? Vilken eller vilka punkter i listan ovan skulle kunna hjälpa dig till bättre kontroll, så att du på så vis kan hantera den där höga belastningen?