• Onsdag 6 mars 2024

Ångest är en känsla vi helst vill slippa. Det kan vi göra exempelvis genom att titta på relationen mellan utmaning och färdighet.

Definitionen av ångest

Ångest är ett begrepp som används ganska vitt och brett. Om vi ska göra det enkelt så kan vi definiera ångest som en sorts stress som kommer från framtiden. Din hjärna ser att det verkar finnas en framtida fara. Hjärnan upplyser dig om detta genom att ge dig ångest.

Många gånger pratar vi om ångest i formen ”jag har ångest över att jag inte gjort den där uppgiften” eller ”jag har ångest över vad jag gjorde igår”. Denna typ av ångest skulle även kunna kallas för dåligt samvete. Ångesten i dessa fall handlar troligtvis ändå om samma sak, nämligen att det finns en fara i framtiden. Vad ska kollegorna säga på det kommande mötet när du inte gjort uppgiften? Vad ska vännerna säga nästa gång ni ses med anledning av det du gjorde igår?

Relationen som skapar ångest

Det finns helt enkelt många varianter av ångest. Jag är inte ute efter att vara heltäckande i min beskrivning i denna artikel. Istället är jag ute efter att ge ett enkelt men konkret tips kring hur du kan hantera olika typer av ångest. Det brukar nämligen finnas en gemensam nämnare.

Psykologen och professorn Mihaly Csikszentmihalyi menar att ångest handlar om relationen mellan utmaning och färdigheter på följande sätt:

  • Du upplever ångest när den upplevda utmaningen är större än de upplevda färdigheterna

När du känner ångest så står du förmodligen inför en utmaning. Troligtvis har du någonting framför dig som är svårt, jobbigt eller på annat sätt väldigt utmanande. Om du samtidigt saknar de färdigheter som krävs för att klara utmaningen så får du ångest. Exempelvis kanske du inte vet hur man ska göra uppgiften eller så saknar du tid, verktyg eller annat som krävs för att uppgiften ska kunna bli gjort. Ångest.

Två vägar ut

När du upplever ångest finns det därmed två vägar ut:

  1. Minska utmaningen, eller
  2. Öka färdigheterna

Inget alternativ är bättre än det andra. I vissa fall behöver vi fly bort från utmaningen. I andra fall behöver vi stanna kvar i den och lära oss hur man gör det. Vad som är rätt skiljer sig i olika situationer.

Om du hamnar i ångest på grund av samma utmaning gång på gång och du ständigt väljer att fly bort från den, då kanske det ändå är dags att börja öka färdigheterna. Uppenbarligen är du i en situation där du inte kan fly bort från utmaningen. Då gäller det att ta hjälp av andra, gå en kurs, skaffa rätt verktyg, arbeta med din personliga utveckling eller vad som nu kan krävas för att öka färdigheterna.

När du väl har ökat färdigheterna en gång, då slipper du nämligen komma tillbaka till samma ångest. Du har på så sätt löst problemet för evigt för just den utmaningen och det krävs en större utmaning för att ångesten ska komma tillbaka.

Vad behöver du göra just nu?

Sitter du med ångest just nu? Vilken utmaning har du i så fall framför dig? Kan du minska upplevelsen av utmaningen? Eller har du hamnat där om och om igen, och vad behöver du i så fall göra för att öka dina färdigheter?