• Onsdag 10 maj 2023

När du trampat i klaveret, hindrar du eller tillåter du personlig utveckling?

När du gjort bort dig

Låt säga att du klantade dig rejält under förra veckan. Du kanske kom lite sent, du hade inte gjort vad du lovat och omgivningen blev besviken. Detta är ju en situation som vi alla försöker undvika. Ingen vill stå vid skampålen. Om ingen upptäckte ditt misstag under förra veckan så kanske du idag går runt med en gnagande känsla som säger att ”snart blir jag upptäckt”.

Ovanstående exempel är en perfekt källa till stress. Dessutom är det en perfekt källa till personlig utveckling. Du kan nämligen välja att hantera en sådan situation på tre sätt: fight, flight eller freeze.

Fly eller glöm

Om du väljer freeze så innebär det att du står still och hoppas att ingen upptäcker problemet. På så vis stoppar du in det som hänt i den mörka ångestbanken i kroppen. Där får den ligga och gro. Förmodligen kommer den poppa upp till ytan med jämna mellanrum och då gäller det att snabbt trycka ner den igen för att inte känna ångesten. Du försöker glömma och gå vidare.

Om du istället väljer flight så flyr du bort från problemet. Du ser till att avsäga dig allt ansvar över det som inträffat. Det var någon annans fel eller någon yttre omständighet som gjorde att du absolut inte kunde lösa uppgiften. Du var ett offer bara, ingen ska skylla på dig. Du blundar, låter bli att ta ansvar och går vidare.

Konfrontera och lösa problem

Den tredje metoden, fight, innebär någonting helt annat. En klok människa sa till mig att personlig utveckling uppstår när vi konfronterar och löser problem i livet. Den som väljer flight eller freeze konfronterar inte problemen. Den glömmer eller blundar. Därmed löser den inga problem och kommer inte heller utvecklas personligen.

I detta fall handlar fight om att du tar ansvar. Du erkänner att det var du som kanske planerade snett, inte tog uppgiften på allvar, saknade rätt kunskaper eller vad det kan ha handlat om. Du tillåter dig själv att se nyktert på situationen. Vad hände, vad gick snett och vad borde du ha gjort för att det skulle blivit rätt? Detta tankesätt gör att du konfronterar problemet och försöker lösa det i efterhand. Effekten blir att du lär dig någonting och förhoppningsvis kan du undvika problemet i framtiden. Du utvecklas personligen.

Hindra eller tillåta utveckling

Varje gång du hamnar i en situation där du gjort ett misstag, sagt någonting fel eller trampat i klaveret får du därmed en möjlighet till personlig utveckling. Frågan är: tillåter du dig att utvecklas personligen eller hindrar du dig själv från att utvecklas?

Om du väljer att blunda och glömma så hindrar du din egen utveckling. Om du istället väljer att konfrontera och ta ansvar så tillåter du dig själv att utvecklas.

 

Vilken situation där du gjort ett misstag snurrar i ditt huvud just nu? När du tänker på denna situation, tänker du då hindra dig själv eller tillåta dig själv att utvecklas personligen?