• Onsdag 12 januari 2022

Använder du aktiva eller passiva coping-strategier mot stress? Vilken strategi är egentligen bäst?

Coping när stresspåslaget inte är för stort

Kroppen har tre inbyggda och förprogrammerade metoder för att hantera stress: fight, flight och freeze. När du upptäcker att du inte kommer att hinna klart med ditt projekt innan deadline så startar normalt en av dessa tre reaktioner. Du kanske känner för att jobba hårdare för att hinna klart. Alternativt så försöker du fly undan projektet och låta någon annan göra det. Eller så blir du helt paralyserad och tittar på en TV-serie istället.

I vår hjärna har vi en pannlob som kan tänka och ta förnuftiga beslut. Om stresspåslaget inte är alldeles för högt så kan denna del kliva in före dessa reflexmässiga instinktiva reaktioner och ställa en enkel fråga: kan vi göra något vettigare för att hantera obehaget istället för att titta på en TV-serie? Detta är vad vi kallar ”coping”.

Aktiva och passiva strategier

Coping är strategier för att hantera obehagliga känslor. Forskningen kring coping började efter andra världskriget och man har kommit fram till att det finns två grupper av coping-strategier: aktiva och passiva.

Aktiva coping-strategier handlar om att vi försöker lösa problemet eller hitta mer information som kan hjälpa oss framåt mot en lösning. Vi gör någonting aktivt för att bli av med obehaget som skapar vårt stresspåslag. Passiva coping-strategier handlar istället om att vi försöker slå bort de jobbiga känslorna. Förnekande, önsketänkande, gnäll och självömkan är exempel på passiva coping-strategier.

Även råttor har strategier

Vi människor använder olika strategier i olika situationer. I forskningen kan man även se detta hos råttor. En del råttor använder aktiva coping-strategier när de utsätts för stress medan andra använder passiva. Här kan man i regel se att det brukar gå bättre för de som använder aktiva strategier. Kanske kan det säga någonting om hur vi människor bör hantera stress?

Har du någonting i ditt liv som du känner dig riktigt stressad över? Om du tänker efter, har du den senaste veckan använt en aktiv eller passiv coping-strategi? Vilken coping-strategi skulle du helst vilja använda, och vad är ditt första steg för att börja göra det?