• Onsdag 31 oktober 2018

Normalt pratar vi om att stressreaktioner uppstår när vi möter en tiger eller får ett surt e-postmeddelande. Dock behöver vi också vara medvetna om att stressreaktioner kan uppstå av social smärta. Låt oss bena ner detta med hjälp av SCARF-modellen.

SCARF-modellen

Sociala sammanhang har historiskt varit avgörande för vår överlevnad. Detta har präglat vår hjärna på ett sådant sätt att den reagerar starkt när vi upplever att vi inte får vara med i en gemenskap eller om vi upplever att vi är orättvist behandlade. Dr. David Rock har skapat en modell som handlar just om denna typ av social smärta. Modellen döptes till SCARF och står för Status, Certainty, Autonomy, Relatedness och Fairness.

Status handlar om hur vi upplever vår betydelse i gruppen. En hög status innebär goda möjligheter till överlevnad eftersom platsen i gruppen är trygg. Om vi däremot blir öppet kritiserade så hotas vår status och vi får en stressreaktion.

Certainty (förutsägbarhet) handlar om att hjärnan hela tiden försöker tyda vad som ska hända härnäst. En osäker framtid, såsom en omorganisation eller kontorsflytt, sätter fart på stressreaktionerna.

Autonomy (självständighet) handlar om möjligheten att kontrollera sin egen situation. Om vi inte får bestämma själva på grund av mikrostyrning från chefer eller om vi på annat sätt blir för hårt kontrollerade av vår omgivning så uppstår en stressreaktion.

Relatedness (relationer) handlar om att tillhöra ett sammanhang med trygga kontakter som vi kan lita på. En stressreaktion kan exempelvis uppstå om vi känner att vi inte är uppskattade eller om vi sticker ut från mängden.

Fairness (rättvisa) innebär helt enkelt att vi vill bli rättvist behandlade. Här kan stressreaktioner uppstå om vi exempelvis upptäcker att en jämnbördig kollega får högre lön än vad vi får.

Upptäck och hantera social smärta

Titta på listan ovan och fundera på om det finns någon punkt som skapar social smärta. Går du runt och är irriterad över kollegan som har högre lön trots att du tycker att ditt arbete borde vara högre värderat? Känner du en gnagande känsla av att du är lite annorlunda eller utanför gemenskapen på arbetsplatsen? Känner du att chefen detaljstyr ditt arbete på ett sätt som gör dig irriterad? Fundera på vad som gnager i din kropp.

Om du upplever någon typ av social smärta, var då trygg med att det inte är något fel på dig. Din stressreaktion är helt naturlig och nedärvd från dina förfäder. Ta ett djupt andetag och fundera istället på hur den sociala smärtan kan hanteras. Kan du prata med din chef om din oro inför den kommande omorganisationen eller kan du lära känna lite fler kollegor så att du upplever en tryggare relation?

Vad är ditt första steg mot att hantera din sociala smärta?