• Onsdag 17 januari 2024

Det är inte alltid lätt att se när vi är i en situation där vi upplever stress på grund av att vi ifrågasätter oss själva. Genom att titta på de effekter som uppstår kan vi hitta hjälp framåt.

Två grupper

Vi alla ifrågasätter oss själva från tid till annan. Duger vi verkligen? Gör vi rätt? Är vi i rätt sammanhang? Den här typen av självtvivel är sund och kan skapa motivation till lärande eller ökad självmedvetenhet. Samtidigt kan det också skapa rädsla för misslyckande och stress.

Låt oss kategorisera självtvivel i två grupper: antingen ifrågasätter vi vår kompetens, eller så ifrågasätter vi vårt eget värde. Dessa ifrågasättanden skapar olika effekter. Effekterna blir antingen positiva eller negativa beroende på om vi vågar acceptera situationen eller förnekar den.

Att ifrågasätta sin egen kompetens

När vi ifrågasätter vår egen kompetens så handlar det kanske om att vi vistas i miljöer där vi känner att andra är mer utbildade, erfarna eller kunniga än vad vi själva är. Om vi accepterar detta, att vi just idag råkar vara mindre kunniga än andra, så kan exempelvis följande effekter dyka upp:

 • Ökad självmedvetenhet – genom att kritiskt granska oss själva blir vi medvetna om våra styrkor och svagheter, och kan använda detta i våra åtaganden
 • Motivation till lärande – när andra är bättre så kan vi få motivation till att studera eller öva mer
 • Förbättrad problemlösningsförmåga – när vi erkänner att vi inte kan allt så blir vi mer öppna för att söka nya lösningar och perspektiv

Om vi istället förnekar att vi kan mindre än andra så kan det istället uppstå en rad negativa effekter:

 • Rädsla för misslyckande – om vi inte vågar misslyckas så vågar vi inte agera, och ingenting blir gjort samtidigt som vi inte lära oss något nytt
 • Negativt bemötande av andra – vi kan bli defensiva eller aggressiva mot personer som vi uppfattar som hot mot vår status
 • Ökat kontrollbehov – vi riskerar känna större behov av att kontrollera situationer eller människor
 • Projicering och att trycka ner andra – för att dölja sin egen brist på kompetens försöker vi höja oss genom att nedvärdera och kritisera andra, vi projicerar vår egen osäkerhet på omgivningen

Ifrågasätta sitt eget värde

Att istället ifrågasätta sitt eget värde handlar om någonting annat än att ifrågasätta sin egen kompetens. Egenvärdet handlar nämligen inte om kunskaper, färdigheter eller erfarenheter. Det handlar om vårt förhållande till oss själva. Tänk efter: om någon provocerar dig eller är elak mot dig, hur snabbt rinner det av dig? Där har du ett snabbt mått på hur det är ställt med egenvärdet.

Det kan vara väldigt svårt att upptäcka när vi ifrågasätter vårt eget värde. Här är några exempel på effekter som kan uppstå:

 • Hjälpa andra – om vi ser till att vara viktiga för andra så tillåter vi oss själva att existera
 • Prestera – om vi hela tiden levererar resultat och gör en massa saker, då får vi finnas
 • Perfektionism – om vi strävar efter perfektionism i alla detaljer, då dämpar vi ångesten över att inte duga
 • Självdestruktivt beteende – om vi konsumerar alkohol, droger eller gör handlingar som skadar oss själva kan vi dämpa känslan av att inte duga
 • Hämmad potential – om vi struntar i risker och inte vågar utmana oss själva, i stil med ”inte ska väl jag..”, så kan ingen ifrågasätta oss om det blir fel
 • Social isolering – om vi isolerar oss från andra så slipper vi riskera höra från andra att vi inte duger

Arbeta med din personliga utveckling

Dessa listor är givetvis inget facit, det är bara några enkla exempel på effekter som kan uppstå när vi ifrågasätter oss själva. Den gemensamma nämnaren bland allt detta är att det kan skapa malande stress, både på kort och lång sikt.

Jag möter många som tänker att stresshantering handlar om att effektivisera sina arbetsmetoder eller hitta nästa fräcka arbetsverktyg. Det är inget fel med dessa ambitioner, men i min bok handlar effektiv stresshantering snarare om att arbeta med vår personliga utveckling. Genom att acceptera oss själva och den situation vi är i och att därifrån sedan arbeta med sig själv gör att vi kan hitta en starkare känsla av egenvärde, öka vår inre trygghet och minska vår stress.

Hitta någon att prata med

Arbetet med sin personliga utveckling kan vara väldigt svårt att göra på egen hand. Min rekommendation är att du alltid tar hjälp av en familjemedlem, kompis, kollega eller terapeut som du kan samtala med. Det finns även allehanda kurser, korta som långa, som kan hjälpa till.

Hittade du någonting i listorna ovan som berättar för dig att du tvivlar på ditt egna värde eller din egen kompetens? Kan detta vara källan till din stress? Vad är då ditt första steg för att acceptera din situation, och  vem skulle du kunna prata med om detta?