• Onsdag 17 januari 2018

Det finns många olika faktorer och orsaker till att vi går in i väggen. En av dessa kan vara att vi arbetar med någonting som vi inte riktigt står för. Denna vecka ska vi titta på hur värderingar kan vara en orsak till stress.

Både du och din arbetsplats har värderingar

Låt säga att du är en aktiv kärnkraftsmotståndare som samtidigt jobbar med forskning och utveckling av just kärnkraft. Visst låter det konstigt? Vilken kärnkraftsmotståndare skulle egentligen arbeta med vidareutveckling av just den tekniken? Det här är ett ganska enkelt fall där vi direkt ser att arbetstagarens värderingar skiljer sig från arbetsgivarens. Vad händer när motsättningen inte är lika tydlig?

Vi har alla olika värderingar i livet. En del värderingar kan handla om etik såsom att vi exempelvis inte vill arbeta i tobaksindustrin eller med djurförsök. En annan sida av värderingsmyntet är kvalitetsnivå. Vi vill kanske kunna ge en produkt eller tjänst till våra kunder som har en viss kvalitetsnivå. Om vi inte levererar i den nivå som vi själva anser vara nödvändig så möter det inte våra värderingar.

Har du samma värderingar som din arbetsplats?

Låt oss ta ett enkelt exempel. Säg att vi arbetar med IT-support och vårt arbete är att hjälpa andra med sina IT-system genom att svara på telefonsamtal och mail. Låt även säga att vi tycker om att göra ett riktigt bra jobb. Vi vill kunna ge högkvalitativ service varje dag. ”Vem vill inte det?” tänker du, men alla har vi olika ribbor. En del tycker det är helt okej om mail besvaras inom 24 timmar. Andra tycker att mail ska besvaras inom 15 minuter för att kunna klassa det som högkvalitativ service. Det finns ingen svarstid som är mer rätt än den andra och i slutändan är det trots allt en budgetfråga. Bolaget kanske inte har ekonomi för en supportfunktion som besvarar alla frågor så snabbt som inom 15 minuter.

Säg att bolaget endast har budget till att svara på mail inom 24 timmar. Låt även säga att vi är en person som genuint skäms för att det tar så lång tid att besvara mailen samtidigt som vi känner att våra kunder också tycker det tar för lång tid. Då kommer vi med högsta sannolikhet att må lite dåligt på jobbet. Vi vill kanske snarare arbeta på ett ställe där alla ärenden besvaras betydligt snabbare. I detta fall har vi och vår arbetsplats olika kvalitetsönskemål, alltså olika värderingar för hur leveransen skall göras. Om vi varje dag går hem med känslan att vi inte skäms lite för vårt arbete, då mår vi inte bra.

Se till att värderingarna matchar

Alla vill känna att vi gör ett bra jobb. Problemet är att ”bra jobb” definieras olika från person till person. Därför måste vi börja se på detta individuellt. Om vi arbetar på en arbetsplats där vi aldrig får möjligheten att känna att vi gör ett bra jobb, då kommer vi aldrig känna oss nöjda med vårt arbete. Det kan vara en bra grogrund till stress och tillsammans med andra faktorer såsom otydlighet, högt tempo och konflikter kan det vara en anledning till att vi går in i väggen.

När arbetsgivaren inte har samma kvalitetsribba som du kommer arbetsgivaren inte att se grundproblemet till din stress. Här krävs kommunikation. Prata med din arbetsgivare och beskriv hur du känner. Finns det möjlighet att ändra kvalitetsmålen? Alternativt kan du tänka dig att justera dina personliga kvalitetskrav för att på så sätt hamna i fas med arbetsplatsens nivå?

 

Sitter du i en sits där din arbetsgivare begär att du levererar någonting som är mot dina värderingar, etiskt eller kvalitetsmässigt? Vilken är den första tidpunkten i din kalender då du skulle kunna ha en dialog med din chef om detta?