• Onsdag 22 april 2020

Kolla jobbmail på helgen – gör det dig lugn eller stressad? Nu har en forskargrupp undersökt vilka sju olika strategier som används för att hantera balansen mellan privatliv och arbetsliv.

Vägar till ett hållbart arbetsliv

Att separera arbete och privatliv kan vara riktigt svårt idag när allting flyter ihop. Det kan kännas skönt att ha koll på jobbmailen under helgen. Den kontrollen kan skapa en lugn känsla över att inget akut har hänt. Men med lite otur så kommer det ett surt mail på lördagseftermiddagen och vips så försvann all energi. Hade det trots allt varit bättre att inte ha koll på mailen men då samtidigt tappa lite av den där kontrollkänslan?

Tre svenska forskare har sedan 2017 undersökt hur vi hanterar balansen mellan arbetsliv och privatliv. Arbetet ”Vägar till ett hållbart digitalt arbetsliv”, som avslutas under våren 2020, har fokuserat på hanteringen av bärbara datorer och smarta telefoner. Är det bra att kolla jobbmailen på helgen, eller skapar det bara stress? Bör man ha två telefoner, en för jobbet och en för privatlivet? Det finns inget rakt svar på dessa frågor. En strategi som fungerar bra för en person kan skapa stress för en annan.  Forskargruppen har identifierat sju olika strategier som människor använder för att hantera balansen mellan arbete och privatliv.

Sju strategier för balans

De sju strategierna som forskargruppen har hittat ska inte rangordnas. Ingen strategi är bättre än någon annan utan allting beror på vad som passar bäst i ditt liv och i din situation.

  • Totalsepareraren – håller isär sfärerna för arbete och privatliv.
  • Platssepareraren – tar inte med sig arbetet hem, och tar inte med sig privatlivet till arbetet
  • Tidssepareraren – arbetar bara på arbetstid, men platsen för arbetet kan variera
  • Arbetsintegreraren – låter arbetet spilla över på fritiden men är inte i samma utsträckning tillgänglig för familj och privata åtaganden på arbetstid
  • Privatlivsintegreraren – är inte tillgänglig för arbete på fritiden men utför privata aktiviteter och är nåbar för familjen på arbetstid
  • Totalintegreraren – är tillgänglig för privata aktiviteter på arbetstid och för arbete på fritiden
  • Växlaren – hoppar mellan de övriga strategierna

Vilken strategi använder du?

Du använder säkerligen någon av dessa strategier för att hantera din balans mellan arbete och fritid. Den intressanta frågan är: vilken strategi använder du idag? Vilken strategi borde du använda idag? Om du borde byta strategi, vad är då ditt första steg för att göra det?