• Onsdag 7 april 2021

Ibland är det svårt, eller till och med omöjligt, att sätta igång ett arbete med personlig utveckling. Särskilt svårt är det om du inte känner dig trygg.

Maslows behovstrappa

Dr. Abraham H. Maslow var en amerikansk psykolog som under 1940-talet utvecklade en enkel modell för motivation. Du känner säkert till den: Maslows behovstrappa. Idén med denna behovstrappa är att du och jag har en rad behov som vi måste tillfredsställa innan våra högre mål blir viktiga. Innan vi kan känna en lust till att boka en kurs i personlig utveckling så måste vi ha tak över huvudet, mat på bordet och en känsla av trygghet.

Om du vill hantera din stress på en långsiktigt sätt så behövs ofta personlig utveckling. Det räcker sällan med att hitta en ny effektiviseringsmetod eller besöka ett spa. Du behöver blicka inåt och fundera över lite större frågor. Vem är du egentligen? Är du på rätt ställe? Vad behöver du i ditt liv?

Grundläggande behov för personlig utveckling

Det finns många saker som hindrar oss från att göra detta arbete med att blicka inåt. För att förstå vad som hindrar oss så kan vi titta på Maslows behovstrappa. Om du bor i Sverige så gissar jag att du redan har de mest grundläggande behoven på plats: mat, värme och tak över huvudet. Nästa steg handlar dock om trygghet. Hur ser det ut på den fronten?

Problemet med trygghet i Sverige handlar inte så mycket om krig och katastrofer. Det handlar mer om personlig trygghet. Är du trygg med din partner? Är du trygg med det sällskap du umgås med, eller känner du att du måste kämpa för att få vara med i gänget? Känner du dig trygg med att få säga vad du vill eller är du rädd för att råka illa ut om du uttrycker din åsikt? Är du trygg med att du duger som du är?

Att känna sig trygg

Om du inte känner en grundläggande trygghet så är det svårt att börja arbeta med den personliga utvecklingen. Det blir svårt att blicka inåt och ställa dig de frågor som krävs för att du ska lära känna dig själv, varför du reagerar som du gör i vissa situationer och varför du hamnar i ett läge fullt av stress. Ett bra första steg för att hantera stress handlar därför om att fundera över din trygghet.

Är du trygg i din situation, med dina medmänniskor och i ditt liv? Om inte, vad behövs för att du ska känna trygghet? Vad är ditt första steg för att komma dit?