• Onsdag 20 maj 2020

För de allra flesta av oss är det självklart att vi inte ska slå andra människor. Men hur kommer det sig att vi slår på oss själva?

Förälderns retorik

Jag har två barn som ibland kivas med varandra. Ibland blir det storbråk och då måste jag alltid påminna dem med förälderns klassiska retorik: Får andra slå dig? Varför får du slå andra?

Går du runt och säger till dig själv att du väger lite för mycket? Att du inte är lika snygg som alla andra? Att du inte är lika framgångsrik, intelligent eller attraktiv som din omgivning? Låt oss då ta fram den där föräldraretoriken igen: Får du slå andra? Varför får du slå dig själv?

Stress från bristande självkänsla

Stress kan uppstå på många olika sätt. En av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterad stress idag kan kopplas till bristande självkänsla. Låg självkänsla handlar i korthet om att du värderar dig själv lågt. Du anser inte att du duger. Ur detta kan det uppstå en lång rad effekter. En av dessa handlar om att du vill börja behaga din omgivning.

Föreställ dig att du har en full att göra-lista på jobbet. En kollega kommer till dig och frågar om du kan hjälpa till med en uppgift. Om du har lite bristande självkänsla så är risken stor att du säger ja. Du hjälper till och underlättar för kollegans arbete trots att du inte har tid. Resultatet blir att du får en klapp på axeln och kanske lite beröm vilket gör att du känner dig värdefull.

Alternativet, att du hade sagt nej för att du redan hade en full agenda, hade varit betydligt svårare med en bristande självkänsla. Då hade kanske kollegan blivit besviken på dig vilket hade varit förödande för dig. Framförallt hade du missat den där klappen på axeln och det där berömmet som är näringen i ditt liv.

Att säga nej med gott samvete

Bristande självkänsla riskerar alltså att leda till stress. Du börjar behaga din omgivning och därmed får du alldeles för mycket att göra. Att säga nej finns inte på kartan, du måste säga ja för att känna att du duger.

Om du hade haft en god självkänsla så hade inte kollegans beröm eller besvikelse påverkat dig. Du hade känt att du duger oavsett vad andra tycker om dig. Detta hade gjort att du hade sagt nej med gott samvete och sluppit den där extrauppgiften. På så vis hade du kanske hunnit med dina ordinarie arbetsuppgifter. Självklart ska vi hjälpa våra kollegor så mycket som möjligt, jag påstår inte annat. Däremot måste vi klara av att säga nej med gott samvete när vi verkligen inte har tid.

Sluta slå på dig själv

Är i en position där du inte riktigt tycker om dig själv? Säger du ja alldeles för ofta? Går runt och slår på dig själv och inte känner att du duger förrän du har gått ner fem kilo, renoverat köket eller lagt upp en snygg selfie på Instagram? Fundera då på vad du egentligen tycker om dig själv. Fundera också på vilken grad av stress det genererar.

Om du har hamnat i en sits av bristande självkänsla, fundera på hur du kan lära dig att älska dig själv. Du är nämligen en fantastisk människa. Om du inte tror det, då är det dags att börja arbeta med den känslan direkt. Det finns ett enkelt första steg: uppmärksamma när du slår på dig själv, och sluta omedelbart med det!