• Onsdag 29 augusti 2018

Det finns många orsaker till att vi drabbas av stress och utbrändhet. En komponent kan handla om vilken kontroll vi har över vårt liv och arbete. Låt oss denna vecka titta på kopplingen mellan stress och kontroll.

Brist på kontroll kan vara nedbrytande

Ibland saknar vi kontroll över vårt arbete. Detta kopplas ofta till vilket beslutsutrymme vi har. Om vi har litet beslutsutrymme så får vi kanske inte genomföra vårt projekt på vårt vis. Vi kanske inte får välja vilka metoder eller verktyg vi får använda. Vi kanske inte får bestämma över våra arbetstider utan får hela tiden ett schema som vi måste förhålla oss till oavsett hur det passar in i vårt liv. Detta, och många andra saker, kan bidra till att vi känner låg kontroll på jobbet.

Problemet med låg kontroll är att den fortsätter påverka oss på fritiden. När någonting påverkar oss negativt hela tiden varje dag så är vi illa ute. Vi kanske inte märker på en gång att vi mår dåligt av det men på sikt kan det bli riktigt illa. Vägen till väggen är lång och består ofta just av en ständigt nedbrytande situation.

Experiment visar att kontroll är viktigt

Psykologiprofessor Steven Dworkin gjorde ett intressant experiment med råttor. En råtta kunde trycka på en spak för att få kokain, råttan hade själv kontroll över spaken. När råttan fick sin dos med kokain så fick även en annan råtta samma dos samtidigt. Den andra råttan hade dock ingen kontroll över spaken. Båda råttorna dog givetvis men råttan som saknade kontroll dog snabbare.

Andra experiment har involverat människor. Två grupper människor skulle utföra krävande uppgifter samtidigt som de blev utsatta för distraherande ljud. Den ena gruppen fick möjligheten att stänga av ljudet med en knapp och hade därmed kontroll över ljudet. Den andra gruppen fick ingen möjlighet att stänga av ljudet och hade därmed ingen kontroll. Trots att den första gruppen inte stängde av ljudet så presterade de bättre i de krävande uppgifterna. Bara vetskapen om att ha kontroll över ljudet förbättrade resultaten.

Det finns många liknande experiment med både djur och människor. Alla närmar sig samma slutsats: känslan av kontroll ger mindre stress och bättre prestationer. Om du är förälder så gissar jag att du ger kontroll till ditt barn utan att du tänker på det i syfte att få ett gladare och medgörligare barn. Om barnet inte vill ta på sig skorna så ger vi föräldrar gärna alternativ: vill du ha de blåa eller gula skorna? Allt för att ge barnet en liten upplevelse av kontroll.

Arbeta för mer kontroll

Om du känner att du saknar kontroll i ditt arbete eller i ditt liv, börja med att försöka definiera vilken typ av kontroll du tror dig behöva för att kunna må bättre och minska din stress. Försök sedan arbeta för att få den kontrollen. Kan det handla om en så enkel sak som att prata om ämnet med din chef, kollega eller partner?

Vad är ditt första steg mot en minskad stress genom ökad kontroll?