• Onsdag 23 juni 2021

Är du en perfektionist som alltid gör ett perfekt arbete? Eller du en slarver som struntar i vad du åstadkommer? Kombinera dessa två så hanterar du både din verklighet och dina känslor.

Hotet är en upplevelse

Stress framkallas av hot. När belastningen överstiger resurserna så kan ditt hot handla om att du riskerar att tappa ansiktet, dö eller minska möjligheterna till en lönebonus. Alla hot hanteras av kroppen på samma sätt, nämligen genom en stressreaktion i hjärnan.

All stress är en upplevelse. När du upplever att du inte hinner färdigt i tid så uppstår stress. Om någon då skulle ljuga för dig och säga att du faktiskt har mycket tid till ditt förfogande så minskar din stress. Stressreaktionen sker i hjärnan och baseras alltså inte på det faktiska och objektiva läget. Reaktionen baseras på din egen upplevelse av läget. Vi kan skruva det ett varv till och säga att det baseras på dina känslor om läget.

Verklighet och känslor

Eftersom stress är en upplevelse så kan du alltså hantera den på två olika sätt:

  • Hantera din verklighet
  • Hantera dina känslor kring din verklighet

Låt säga att du ska överlämna ett arbete som är lite halvdant utfört till en kollega. Du känner stress inför detta moment eftersom det blir lite pinsamt att lämna över någonting som inte är perfekt. Denna stress kan du därmed hantera på ovanstående två sätt:

  • Hantera verkligheten genom att iordningsställa arbetet så att det är perfekt utfört
  • Hantera dina känslor kring verkligheten genom att tänka att du är en helt okej människa trots att det blev lite halvdant utfört. Dessutom hade du faktiskt inte tid till att ordna det perfekt och du har gjort det så bra som möjligt utifrån din situation.

Båda alternativen har för- och nackdelar. Fördelen med att överlämna ett perfekt arbete är att du inger förtroende och blir omtyckt. Nackdelen är att du måste jobba betydligt mer vilket riskerar att leda till ytterligare stress. Fördelen med att hantera känslorna är att stressen försvinner direkt. Nackdelen är att andra kanske tappar förtroende för dig och tycker att du är en slarver om allting blir halvdant varje gång.

Växla mellan metoderna

Som alltid så är den gyllene medelvägen bäst. Om du alltid överlämnar ett perfekt arbete så riskerar du att arbeta dig utmattad. Om du alltid överlämnar halvdant arbete så riskerar du att få lågt förtroende hos andra. Om du växlar mellan dessa två metoder så kan du behålla förtroendet samtidigt som du kan hålla din stress på rimliga nivåer. Det viktiga är att du är medveten om vad du gör.

Hur gör du? Hanterar du alltid din verklighet? Hanterar du alltid dina känslor? Av dessa två metoder, vilken skulle du behöva använda lite mer för att hitta balans? Vad är ditt första steg till att göra det?