• Onsdag 18 oktober 2017

Ibland handlar vår stress om problematik i samspelet med andra människor. Vi vill känna att vi duger i gruppen och att vi är uppskattade, annars måste vi kanske jobba ännu hårdare för att uppnå acceptans. Vi vill kunna vara ärliga med hur vi mår mot andra människor, annars måste vi gå runt och upprätthålla en fasad av perfektion. Låt oss ta hjälp av Johari fönster för att undersöka hur vi kan minska vår stress i relationen med andra.

Transparens minskar stress

Transparens är normalt en viktig komponent för att undvika stress. En ökad transparens, både mot omgivningen och mot oss själva, gör att vi minskar lögner och fasader. Vi utmålar oss inte för någonting vi inte är och vi är sanna mot oss själva i små och stora val såsom partner, bilmodell eller middag. Ju mer vi döljer för andra människor, desto knepigare blir det att umgås med vår omgivning. I värsta fall försöker vi upprätthålla en fasad av perfektion trots att vi, såsom alla människor, inte är perfekta.

En hög transparens gör det alltså lättare för oss att umgås med andra människor. Genom att berätta hur vi mår och berätta om våra nördiga intressen utan att skämmas kan vi bli mer oss själva och slippa upprätthålla en fasad.

För att uppnå transparens behöver vi även lära känna oss själva för att på så vis förstå eller förklara våra egna beteenden i samspelet med andra. Vi kanske blir upprörda när vi får kritik, vad beror det på? Vi kanske blir stressade när någon detalj i arbetet inte blev perfekt, vad beror det på? Ökad självmedvetenhet minskar denna typ av inre spänningar som uppstår i mötet med andra.

Johari fönster beskriver öppenhet

Psykologerna Joseph Luft och Harrington Ingham slog ihop sina två namn till uttrycket ”Johari”. De utvecklade en modell för att beskriva hur öppna vi är gentemot oss själva och andra. Modellen bygger på fyra rutor som ser ut som ett fönster. Allting som handlar om oss som individ finns i någon av dessa fyra rutor. Vad vi heter, vilka relationer vi har, vilka sjukdomar som finns i vår kropp och vilket parti vi röstade på i senaste riksdagsvalet – allt finns i någon av de fyra rutorna. Nedan visas en skiss över hur det ser ut.

 

Johari fönster

 

De fyra rutorna i Johari fönster

I modellen ovan ser vi de fyra rutorna:

  • Öppen arena – Den öppna arenan innehåller saker som både vi och vår omgivning känner till om oss såsom vad vi heter, vad vi jobbar med och vart vi bor.
  • Blint fält – Här finner vi saker som omgivningen vet om oss men som vi själva inte känner till. Det kan exempelvis handla om att vi har ett slappt handslag eller att vi är väldigt uppskattade på vår arbetsplats.
  • Fasad – I fasaden ligger allting som vi själva känner till men som vi inte berättar för vår omgivning. Vi kanske har en bror som är alkoholist eller så har vi ett gammalt SM-guld i boule liggandes hemma i bokhyllan som vi inte pratar om.
  • Okänt – I den sista rutan finns alla saker som varken är kända för oss eller vår omgivning. Exempel på detta kan vara latenta sjukdomar eller någon talang som inte fått blomma ut.

Dessa fyra rutor är sällan lika stora. En del personer kan ha en väldigt stor fasad medan andra har ett stort blint fält. Vi kan själva justera storleken på dessa fyra rutor genom att vara lyhörda eller berätta mer om oss själva.

Sträva efter en stor öppen arena

Om vi bor i Nordkorea och är oroliga för att våra åsikter om landets ledare skall missgynna oss, då är det troligtvis bäst för överlevnaden att ha en stor fasad och en mindre öppen arena. I de flesta andra fall är det alltid bäst att sträva efter en stor öppen arena. På så vis blir vi mer genuina, självmedvetna och sanna mot oss själva.

Vi ökar vår öppna arena på två sätt:

  1. Berätta om sig själv
  2. Lyssna och vara lyhörd på omgivningens reaktioner

Om vi börjar våga berätta mer om oss själva för andra, då minskar den stress som handlar om att vi skäms för och undanhåller detaljer i våra liv. Istället för att gå runt och skämmas över att vi har en bror som är alkoholist så kan vi prata om det, på så vis blir det ingen stor sak längre. Genom att vara öppna och ärliga med hur vi mår behöver vi inte upprätthålla en fasad av perfektion som stressar upp oss.

En stor öppen arena kräver även att vi börjar lyssna på andra människor. Ju mer vi vet om oss själva, desto bättre kan vi förstå egna och andras reaktioner. Genom att vara lyhörd och be om återkoppling från kollegor och vänner så kan vi lära oss hur omgivningen uppfattar oss. Ju mer vi förstår vår roll i samspelet med andra, desto lättare har vi att förstå varför vi reagerar på olika sätt i olika sammanhang.

Johari fönster - öka öppen arena

En sund fasad för sunda relationer

Johari fönster är ett uppskattat verktyg eftersom det är enkelt att förstå. Den kritik som riktas mot Johari fönster är att det faktiskt är bra med en viss fasad. Om vi är alldeles för öppna mot andra människor så kan det uppfattas påträngande. I värsta fall kan vår öppenhet även användas emot oss i onda syften. Vi bör alltid sträva efter att minska det blinda och okända fältet, däremot är det nyttigt att hålla en sund fasad för att uppnå sunda relationer.

 

Hur ser dina rutor ut? Har du en stor okänd ruta? Kan du öka din öppna arena genom att vara mer lyhörd och öppen mot din omgivning?