• Onsdag 1 maj 2019

Våren har kommit och semesterplaneringen är i full gång för många av oss. Om du tänker tillbaka på tidigare år, brukar du bli förkyld i början av varje ledighet? Händer det varje gång? Har du i så fall ställt dig frågan varför det blir så?

Alltid förkyld på julafton

Du blir lättare förkyld om din kropp är stressad. Detta samband är bland annat fastställt genom att 276 friska personer utsattes för förkylningsvirus samtidigt som de hölls isolerade. De personer som hade upplevt långvarig stress före experimentet blev mer förkylda än övriga försökspersoner. Jag har själv upplevt detta. Under mina mest stressiga perioder i livet så hade jag en förkylning var fjärde eller femte vecka. Idag har jag en betydligt mer avspänd livsstil och har en eller två förkylningar om året.

Jag har också blivit sjuk i början av varje ledighet. Innan jag gick in i väggen så var jag förkyld varje julafton. Medan familjen åt julskinka så låg jag på soffan och hostade. Frågan är varför förkylningen gärna vill bryta ut just när vi blir lediga? Det är ju egentligen en fantastisk mekanism. Kroppen verkar hålla förkylningen på replängds avstånd under de perioder då vi måste prestera och jobba hårt. När vi sedan slappnar av så passar kroppen på att låta förkylningen bryta ut.

Leisure sickness

Forskare vid Tilburg University i Nederländerna myntade begreppet ”leisure sickness”. I artikeln ”Leisure Suckness: A Biopsychosocial Perspective” resonerar de om varför detta uppstår. Det finns just nu ingen systematisk forskning kring detta fenomen så forskarna fick istället gå igenom en rad andra angränsande forskningsresultat. De fann exempelvis att apor som utsatts för stress får ofta magsår efter att stresspåslaget har minskat, inte medan det pågår. Antal hjärtinfarkter och dödsfall tenderar att öka vid semestertider, ökningen är extra tydlig i början av semesterperioderna. De hittade även forskning från 70-talet som indikerar att ju viktigare du anser att du själv eller ditt jobb är, desto större sannolikhet är att hälsoproblem skjuts upp till ett lämpligt tillfälle.

Eftersom det inte finns någon specifik forskning kring ”leisure sickness” så finns det heller inget exakt svar på varför detta uppstår. Däremot kan vi vara helt överens om att det uppstår och att vi alla känner till lösningen: sänk tempot. Om du lyckas att inte exponera dig för stress så blir du inte förkyld varje gång du är ledig.

Skapa en mjuk övergång till semestern

Om du ständigt blir förkyld i början av varje ledighet så är det ett väldigt tydligt tecken på att tempot är för högt. Är det inte otroligt ineffektivt att ligga och vara sjuk i början av varje semester när du istället kunde använda den tiden till att njuta av ledigheten? Ta dessa förkylningar som ett väldigt tydligt tecken på att det är dags att göra någonting. Om du fortsätter på samma sätt som idag så får du samma resultat som idag.

Du har säkert redan planerat din sommarledighet. Titta i din kalender och markera de sista två arbetsveckorna före semestern. Hur kan du idag planera för att dessa två veckor skall kunna innehålla ett lägre tempo så att du kan få en mjuk övergång till din semester?