• Onsdag 6 mars 2019

Några av komponenterna för att undvika stress och utbrändhet handlar om sömn, självkänsla och transparens. En annan väldigt viktig faktor är kontroll och det finns forskning kring hur kontroll påverkar vår stress. Låt oss ta en titt på resultatet.

Experiment på råttor

För 50 år sedan undersökte den amerikanske psykologen Jay M. Weiss hur kontroll påverkar stress. Han sammanfattade sina resultat i artikeln ”Psychological Factors in Stress and Disease”. Hans metod vad lika enkel som grym och handlade om råttor och elchocker. Tre råttor placerades i varsin bur och fick olika förutsättningar:

  • Råtta ett placerades i en liten bur med en sladd kopplad till svansen. Sladden var dock inte kopplad någonstans och råttan skulle fungera som en referens för hur mycket stress som själva miljön gav upphov till.
  • Råtta två placerades i en likadan bur med en sladd kopplad till svansen. Råttan hade också en spak som råttan kunde använda för att stänga av elchockerna.
  • Råtta tre placerades på samma sätt i en bur med en sladd kopplad till svansen. Denna råtta hade också en spak men den gjorde ingen nytta. För denna råtta fanns det ingen kontroll alls över situationen.

Nu började experimentet. Weiss gav den andra och den tredje råttan elchocker med jämna mellanrum. Råtta nummer två kunde stänga av elchockerna med sin spak medan råtta tre inte kunde göra någonting alls för att påverka situationen. Efter ett par timmar kunde Weiss se att det uppstod magsår hos råttorna vilket är ett tydligt tecken på stress.

Kontroll, stress, magsår

Experimentet har även upprepats i olika varianter, med olika djur och med olika typer av avläsningar. Resultatet är tydligt: den som upplever kontroll över sin situation påverkas mindre av en stressad situation. Råttorna utsattes för exakt samma elchocker, alltså samma fysiska smärta, men känslan av kontroll påverkade deras skador.

Kontroll på jobbet

Om du leder arbetet på din arbetsplats så behöver du låta dina medarbetare känna kontroll över sin situation. Är ni lite underbemannade? Har ni många projekt? Förväntas ni leverera med korta deadlines eller mot väldigt högt uppsatta mål? Det kan finnas många orsaker till att det uppstår stress på en arbetsplats och det behöver inte alltid vara ett bekymmer. Arbetstopp eller tillfälliga sjukdomar och andra frånfall uppstår säkert hos er med jämna mellanrum. Se därför till att dina medarbetare kan känna kontroll över sin situation. Ge dem förtroende att utveckla sitt eget arbetssätt, styra sin egen kalender och även få möjlighet att säga ifrån om trycket blir för högt.

På samma sätt kan du som arbetstagare hjälpa din arbetsledare genom att säga vad du behöver för att känna kontroll över din arbetssituation. Behöver du få större flexibilitet i din arbetstid för att kunna lämna och hämta barn från dagis? Behöver du få större mandat i dina projekt för att kunna utföra dem på det sätt som passar dig bäst? Det är när du känner kontroll över din situation, dina relationer, din ekonomi och så vidare som du klarar dig bättre. Fundera på vad du behöver för att känna mer kontroll och hjälp din chef genom att diskutera detta.

Låt inte stress bli det normala

Om det ständigt är en arbetstopp eller ständigt är korta deadlines i alla projekt så hjälper det troligtvis inte med utökad känsla av kontroll. Då kan det istället vara dags att se över hela situationen med ett helikopterperspektiv. Varför är ni alltid för få? Varför verkar projekten alltid bli lite försenade? Vad är rotorsakerna till all stress? Glöm inte att börja i den änden och använd sedan utökad kontroll som ett hjälpmedel på vägen. Låt inte stress bli det normala.

 

Känner du att du har låg kontroll över ditt arbete eller din situation? Vad är det första du kan göra för att öka din känsla av kontroll?