• Tisdag 1 november 2022

Fullt ös medvetslös! Eller avsaknad av livsgnista och uppgivenhet. Stress kan se ut på olika sätt. Låt oss reda ut vad en obalans av gas och broms kan skapa.

Fight, flight och freeze

De tre klassiska stressreaktionerna i hjärnan stavas fight, flight och freeze. Det handlar om kamp, flykt eller att spela död. Det vanligaste exemplet, det där om att du möter en tiger, bemöts av hjärnan med någon av dessa tre reaktioner. Dessa reaktioner uppstår även när du exempelvis får ett surt sms.

Om du får ett surt sms som skapar en stressreaktion i din hjärna så vill hjärnan antingen gå upp till kamp och skicka tillbaka ett lika surt sms som en motattack. Alternativt så vill hjärnan fly från det sura sms:et genom att blockera avsändaren eller byta telefonnummer. Den tredje reaktionen, spela död, handlar om att hjärnan bara låter sms:et vara, tar smällen och går vidare.

Exempel på symptom

Kamp och flykt ter sig vara de vanligaste reaktionerna hos en hjärna som utsätts för en stressreaktion. Att spela död verkar uppstå när situationen blir extrem och kanske livshotande. I överlag kan man se väldigt olika tecken bland personer som hamnar i kamp/flykt eller spela död. Nedan har du en sammanställning med exempel på symptom.

Kamp/flykt (gas) Spela död (broms)
Sömn Tidiga uppvaknanden Stort sömnbehov
Energi Överaktivering Trötthet
Känslor Olust, rädsla, ångest, aggressivitet Nedstämdhet, uppgivenhet
Hjärna Störningar på minne och koncentration Väldigt dåligt minne och koncentration samt minskad IQ
Kropp Hjärtklappning, snabb andning, problem med mag/tarm-systemet m.m. Smärta, tröstbehov, sugen att äta sött och fett

 

Fysiologisk obalans

Om du har hamnat i ett konstant läge av kamp, flykt eller spela död så har du en fysiologisk obalans i kroppen. Denna obalans kan beskrivas på ett enkelt sätt. Antingen domineras ditt liv av full gas eller av full broms. Kamp eller flykt representerar gas, spela död representerar broms.

Kroppen jobbar hela tiden med en rad viktiga uppgifter. Några exempel handlar om att hålla rätt temperatur, regenerera och reparera trasiga celler, hantera reproduktion och så vidare. Om du har hamnat i en fysiologisk obalans, oavsett om det handlar om för mycket gas eller broms, så störs dessa grundfunktioner. Lust eller förmåga till reproduktion minskar. Kroppen får sämre möjlighet att ta hand om skador och infektioner. I värsta fall börjar kroppen få problem att hålla rätt temperatur, rätt sammansättning av ämnen i mag-tarmkanalen eller rätt blodtryck.

Kroppen kräver balans

För att din kropp ska fungera på ett bra sätt och hålla för ett långt liv så krävs en fysiologisk balans. Din kropp behöver få förutsättningar till att hantera alla grundkomponenter som gör ditt liv långt och friskt. Du kan själv hjälpa kroppen på traven genom att själv hålla rätt balans i ditt liv.

Ta en funderare över gas och broms. Domineras ditt liv av full gas eller full broms just nu? Då behöver du börja göra en liten eller stor justering så att du hamnar i bättre balans. Vilket är ditt första steg till att balansera gas och broms i ditt liv?