• Onsdag 6 september 2017

Den 1 januari i år införde Frankrike en ny lag som ger alla anställda ”rätt att koppla ner”. Den innebär att fransmännen inte behöver hantera jobbrelaterade e-post eller sms utanför ordinarie arbetstid. Är det alltså så dåligt att vara uppkopplad med jobbet på kvällar och helger att vi behöver reglera det i lag?

Den nya lagen som infördes tidigare i år kräver att företag med över 50 anställda skall, tillsammans med sina anställda, definiera hur personalen kan utöva sin rätt till att ”koppla ner”. Ingen skall vara skyldig att läsa eller skicka e-post eller sms utanför sin ordinarie arbetstid. Tanken är att alla anställda skall kunna gå hem och ägna sig åt andra saker. Hjärnan ska få återhämtning istället för att ständigt ligga på stand-by.

Lagen är inget förbud mot att vara uppkopplad

Att vara uppkopplad efter ordinarie arbetstid behöver inte vara dåligt. Det kan faktiskt vara riktigt uppfyllande att vara helt uppslukad av arbetet. Men om vi är uppkopplade och tillgängliga för våra kollegor till den grad att vi börjar försumma viktiga saker såsom familj, viktiga relationer, hygien, kropp och välmående så har vi ett problem. Detta problem kan yttra sig i stress och, i förlängningen, utbrändhet.

Frågan är om denna lag är lösningen på problemet med utbrändhet och stress? Fransmännen provar att ta en Alvedon för att stilla febern istället för att äta antibiotika för att bli av med sjukdomen. De försöker dämpa symptomen istället för att lösa grundproblemet. Den som redan är stressad i sitt arbete och känner att den vill eller måste vara uppkopplad på kvällar och helger kommer nämligen att vara det ändå eftersom lagen handlar om en rätt att koppla bort, inte ett förbud mot att vara uppkopplad. Lagen ger dessutom inget straff till företag som bryter mot den.

En förbudslag är nog inte heller lösningen på problemet. En lag som förbjuder folk att använda e-post utanför arbetstid, vore inte det att omyndigförklara en hel befolkning?

Fransmännen måste fråga ”varför”

Den som försummar sitt övriga liv till förmån för jobbmail på helgerna har ett problem. Dock är det i sig inte farligt att ständigt vara uppkopplad på kvällar och helger på samma sätt som feber inte är farligt för kroppen. Däremot är helg-mailandet ett symptom på ett underliggande problem precis som feber är ett symptom på en underliggande sjukdom. Jag hoppas därför att lagen kommer att få fransmännen att fundera över frågan: ”varför”. Varför är jag uppkopplad på helgen? Varför skickar jag e-post sent på kvällarna? Grundproblemet är nämligen inte att vi ständigt läser jobbmail. Grundproblemet handlar om varför vi gör det.

Det kan finnas många olika orsaker till varför vi mår dåligt av att vara uppkopplade utanför ordinarie arbetstid, här kommer några exempel:

  • Vi har låg självkänsla och känner att vi inte duger om vi inte ständigt ställer upp för omgivningen
  • Vi känner oss tvungna att ständigt vara tillgängliga för att inte få sparken eller bli av med kunden
  • ”Alla andra gör det”, och därför måste vi följa med i tempot för att inte framstå som en sämre medarbetare
  • Lönsamheten går inte ihop om vi inte arbetar med vårt företag alla dagar i veckan
  • Projektet är försenat och vi är för få i projektgruppen, så vi måste jobba mer
  • .. etc.

Om du mår dåligt av att ständigt vara uppkopplad, kan du då identifiera någon punkt ovan som stämmer för dig? Fortsätt då med ett ytterligare ”varför”. Varför är projektet försenat och varför är vi för få i projektgruppen? Ställ frågan ”varför” flera gånger, till slut kommer vi ner till en kärna som är den troliga orsaken till varför vi inte kan koppla ner efter arbetstid. Hitta en lösning på grundproblemet så minskar symptomen över tid, vilket förhoppningsvis leder till att vi inte behöver vara uppkopplade alls utanför ordinarie arbetstid. Glöm inte att det ofta finns mer än ett grundproblem att lösa.

 

Känner du att du inte kan koppla bort jobbet på kvällar och helger och att det är ett problem? Kan du identifiera vad det beror på genom att ställa frågan ”varför” i flera led?