• Onsdag 14 juni 2017

Att köra in i väggen handlar ofta om att livet inte är i balans. Ett enkelt sätt att se denna obalans är att börja tänka i termerna arbetsbelastning och resurser. Låt oss se hur vi kan skapa en balans mellan dessa två termer.

Höga krav är inte problemet

Ibland känns det som att kraven på oss är höga. Jag har tidigare berört detta ämne i veckobrevet ”Förväntningar på dig, vem har det? Du eller din omgivning?”. Vi kanske även känner att alla dessa krav gör oss slitna och trötta, vore det inte skönt att minska lite på kraven och få ett lugnare liv med bättre balans? Då ska vi tänka på att det faktiskt finns människor som har ännu högre krav på sig. Vissa ansvarar för väldigt stora företag. Andra ansvarar för politiken i ett helt land där varje beslut påverkar tusentals människor. Detta är människor som har väldigt höga krav samtidigt som de står i offentligheten med tusentals ögon på sig. Varför kör inte alla dessa människor in i väggen?

Problemet med utmattning är faktiskt inte de krav som ställs på oss även om det kan kännas så, det handlar snarare om arbetsbelastningen. Eller rättare sagt: arbetsbelastning i kombination med tillgängliga resurser. Den som exempelvis leder en stor armé i ett krig har samtidigt väldigt mycket resurser till sitt förfogande. Att minska kraven är en väldigt bra och snabb åtgärd men det är egentligen inte där grundproblemet ligger.

Tänk arbetsbelastning och resurser

Arbetsbelastning kan dels handla om antalet uppgifter som vi måste genomföra, antalet arbetstimmar som förväntas av oss eller antal ansvarsområden som vi har i vårt liv. Det kan också handla om saker som inte går att mäta lika lätt såsom hur lätt eller hur avancerad en uppgift är. En avancerad uppgift som kräver stort fokus ger högre belastning.

Resurser kan handla om storlek på budget eller personalstyrka men även här kan det handla som saker som inte riktigt går att mäta såsom hur mycket tid eller kapacitet vi har till vårt förfogande. Om vi har ett barn med en diagnos som kräver stor uppmärksamhet så har vi mindre resurser till jobbet. Om vi istället har utflugna barn eller är ensamstående, då har vi mer personliga resurser. Resurserna kan även handla om kunskaper eller kontaktnät. Om vi skall utföra ett arbete där vi är experter eller om vi vet exakt vem vi kan ringa och be om hjälp, då har vi stora resurser inom det området och klarar högre belastning.

Balans på alla plan

Arbetsbelastning och resurser måste ligga i balans med varandra. En för hög arbetsbelastning åtgärdas genom att minska belastningen eller öka resurserna. Om vi exempelvis har för många projekt på jobbet kan vi minska belastningen genom att avsäga oss projekt eller öka resurserna genom att begära fler projektdeltagare. Om vi har stora och svåra uppgifter kan vi exempelvis minska belastningen genom att be om enklare uppgifter eller öka resurserna genom att gå en utbildning, samarbeta med en kunnig kollega eller be om mer tid för att utföra arbetet.

Ett vanligt sätt att öka resurserna på är att jobba i högre tempo och jobba fler timmar. Det är en utmärkt lösning för att lösa resursproblemet på jobbet men vi riskerar istället att få fel balans mellan belastning och resurser på det privata planet. Tricket är alltså att hålla denna balans på alla plan: i arbetet, med familjen, i föreningen, på det personliga planet och så vidare.

Notera att den omvända situationen, för mycket resurser eller för lite belastning, också är ett problem. Det ger tristess som i förlängningen kan leda till ”boreout”, en situation som kan ge samma symptom som ”burnout”. Om vi är experter på vårt arbete och har många års kunskaper och erfarenheter samtidigt som vi får arbeta med nybörjaruppgifter, då kommer vi troligtvis bli uttråkade och faktiskt må riktigt dåligt av det i förlängningen. Då behöver vi öka belastningen alternativt minska på resurserna. Det är svårt att minska på kunskaperna så i detta fall handlar det snarare om att försöka få större utmaningar och klurigare uppgifter.

 

Har du balans mellan din arbetsbelastning och dina resurser på alla plan? Om inte, vilken är den första åtgärden du kan göra för att närma dig en balanserad situation?