• Onsdag 13 december 2017

Alla människor vill bli älskade och omtyckta. Som barn har vi haft överlevnadsstrategier för att uppnå detta. Kan din överlevnadsstrategi från barndomen göra dig stressad som vuxen?

Humor, toppbetyg eller hyss

Henrik Dorsin berättade i sitt sommarprat för ett par år sedan att han tidigt använde humor som en överlevnadsstrategi. Genom kvicka skämt kunde han få de tuffa grabbarna att gilla honom istället för att mobba honom. Vi har nog alla haft en eller flera överlevnadsstrategier som barn för att kompisar, syskon och föräldrar ska tycka om oss. En del kanske blev omtyckta av sina föräldrar genom att vara ansvarsfulla hemma, bädda sängen och passa småsyskon. Andra kanske blev omtyckta av kompisarna på skolan genom att snatta godis och göra hyss.

Låt säga att du hade föräldrar som inte gav dig positiv uppmärksamhet om du inte levererade något resultat. De enda gångerna du fick känna dig älskad var när du visade upp toppbetyg från skolan eller när du vann skolans simtävling. I detta scenario vore det inte så konstigt om du utvecklar en underliggande känsla som säger att vinna är allt som gäller, smärta är underordnat. Om du vinner så får du kärlek, om du inte vinner så är du ingenting. Detta kan vara en bra grogrund till ett liv fullt av stress.

Fyra vanliga överlevnadsstrategier

Alla har inte haft det så lätt i sin barndom. I vissa familjer dracks det för mycket, i andra familjer hade föräldrarna helt enkelt inte tid för sina barn. Beroende på uppväxt och familjesituation så fanns det olika överlevnadsstrategier hos oss som barn.  Dessa strategier riskerar att följa med oss upp i vuxen ålder och bli en del av vår vuxna personlighet.

Här är några exempel:

  • Hjälten – levererar alltid på topp. Hjälten har fått uppmärksamhet när prestationen varit felfri. Det här är en perfektionist i alla detaljer som jobbar dag och natt för att ingen ska hitta en endaste skavank. Hjälten vill absolut inte riskera att göra någonting fel eftersom det innebär att leveransen inte är perfekt och därmed riskerar hjälten att inte få den efterlängtade bekräftelsen. Eftersom hjälten alltid behövt prestera för att få bekräftelse kan hjälten i vuxen ålder ha ett väldigt stort behov av bekräftelse utan prestation.
  • Rebellen – gör gärna tvärtom och ställer till med bråk. Genom att trotsa föräldrarna från unga år har rebellen lyckats få uppmärksamhet. Negativ uppmärksamhet är nämligen bättre än ingen alls. Rebellen kan ha ett behov av att få bekräftelse när den gör bra saker.
  • Den osynlige – håller sig på sin kant, följer alltid med. Den osynlige hindrar inte, ingriper inte och vill inte bli inblandad. Den osynlige har kanske upplevt mycket negativ kritik och har tidigt lärt sig att det bästa är att inte synas alls, då slipper man åtminstone höra det negativa. Den osynlige kan behöva hjälp med att öppna upp sina känslor och prova att uttrycka glädje, sorg eller ilska.
  • Clownen – den som får alla att skratta. Genom att dra snabba skämt och se till att omgivningen alltid får ett gott skratt har clownen fått bekräftelse. Den vuxne clownen kan på så vis gömma sig bakom en clownmask som gör det svårt att våga släppa fram ilska och sorg utan att dra en ironisk oneliner.

Vilken överlevnadsstrategi hade du?

Även om du varken växte upp i en alkoholistfamilj eller i en familj där du inte fick kärlek så har du säkert ändå någon överlevnadsstrategi från familjelivet, skolgården eller idrottsklubben. Du har säkert utvecklat någon metod för att andra skulle bekräfta och älska dig som barn och som idag är en del av din vuxna personlighet. Fundera på vilken strategi du har haft och fråga dig själv om den strategin idag gynnar dig eller skapar stress i ditt liv.

Om din strategi är en orsak till stress idag, vad är då det första steget mot att bli av med den?