Tidsbrist skapar stress

Är du stressad på grund av tidsbrist, eller är det tvärtom?

  • Onsdag 8 januari 2020

Visst är det lätt att känna stress när vi har tidsbrist. Frågan är om det verkligen är tidsbristen som skapar stress? Skulle det kunna vara stress som skapar tidsbrist?

Boka en föreläsning om stress!

Konferens, kickoff eller vanligt veckomöte? Boka en specialanpassad session till din arbetsplats. Jag vill vara på plats innan någon kör in i väggen!

Läs mer >

Stressad över tidsbrist

Låt säga att du sitter i bilen på väg till flygplatsen. Plötsligt hamnar du i långa köer, det har skett en trafikolycka. Kön står still i en minut, sedan två. När du inte har lyckas köra en enda meter på fem minuter börjar du bli orolig. Tio minuter senare är stressen maximal. Kommer du att missa flyget?

Att bli stressad över tidsbrist är ingen ovanlighet. Alla har varit med om det någon gång. Om det inte är bilköer så kan det handla om akuta problem på jobbet eller det enkla faktum att vi inte hinner städa klart huset innan gästerna kommer. Det viktiga i sammanhanget är att det inte är själva tiden vi blir stressade över. Om gästerna kommer klockan fem så är vi inte stressade över att väggklockan ska slå fem gånger. Vi blir snarare stressade över konsekvenserna som kan uppstå. Vi kanske inte kan umgås direkt med våra vänner utan får förpassa dem till köket medan vi städar klart. Eller så blir vi helt enkelt stressade över vad gästerna egentligen ska tänka och tycka när huset är ostädat.

Stress gör oss långsammare

Stressreaktionen i kroppen skapar en rad effekter. Vi får svårare att tänka klart och fokusera på en sak i taget vilket gör att vi agerar långsammare. Pannloben stängs ner vilket gör att vi snarare handlar snabbt än att prioritera och planera. Istället för att tänka efter och sedan göra rätt sak så gör vi bara någonting, nästan vad som helst, för att komma framåt. Noradrenalin ökar uppmärksamheten på nya intryck vilket gör att vi inte längre kan skärma av oviktiga saker. Vi tappar överblicken och därmed kan vi inte strukturera våra tankar. Ibland beter sig stressade människor så förvirrat att till och med experter kan tro att de fått en uppmärksamhetsstörning.

När vi inte kan fokusera, prioritera och skapa överblick så blir vi långsammare. Stress gör oss helt enkelt långsammare. Även om den inre känslan kan vara att det går framåt så är det inte säkert att vi tar den effektivaste vägen framåt. Förmodligen tar vi ofta den väg som känns bäst för stunden snarare än den som faktiskt är bäst.

Prioritera eftertanke

Nästa gång du säger att du är stressad på grund av att du har för lite tid, fundera då på om din tidsbrist kanske beror på stress. Har du hamnat i en ond och nedåtgående spiral där tidsbrist skapar mer stress som i sin tur skapar mer tidsbrist? Tricket att ta sig ur denna spiral är att våga ta sig tid till eftertanke. Stanna upp, tänk, prioritera och planera. Sedan väljer du den mest effektiva vägen framåt. Den lilla stunden du ägnade åt denna eftertanke kan förhoppningsvis göra att du faktiskt sparar tid. Troligtvis kan det även minska din stress snabbare än du tror.

 

Har du tidsbrist? Är du stressad över det? När under det kommande dygnet kan du stanna upp och tänka efter, så att din stress inte skapar mer tidsbrist?