• Onsdag 31 maj 2017

Ibland kan stress handla om att vi befinner oss på fel plats i vårt liv. Kanske gnager någonting i vårt huvud, någonting som säger att vi har fel typ av arbetsuppgifter eller omgivning. Denna typ av gnagande känsla behöver vi sätta ord på så att vi kan bli av med den. Kanske kan gnagandet handla om drivkrafter?

Sprangers sex drivkrafter

Psykologen och filosofen Eduard Spranger identifierade sex olika drivkrafter som människor har i livet. Normalt känner vi igen oss i flera av dem men i huvudsak brukar det vara två som är dominerande.

Sprangers drivkrafter är:

 • Teoretisk
  Är passionerad av att söka efter ny kunskap, upptäcka nya områden och analysera. Är en tänkare som vill förstå sammanhang och dra slutsatser.
 • Praktisk-ekonomisk
  Är passionerad av att skaffa sig pengar eller resurser som kan vara användbara. Tryggheten och friheten som ekonomiska resurser ger är viktig.
 • Estetisk
  Är passionerad av harmoni, vackra ting och balans. Behöver inte vara konstnärlig men har ett sinne för estetik, utformning och unika detaljer.
 • Social
  Är passionerad av att hjälpa andra och utveckla deras potential. Är genuint intresserad av andra människor.
 • Individualistisk
  Är passionerad av att uppnå makt, auktoritet och få inflytande över andra i politisk eller annan ställning.
 • Traditionell
  Är passionerad av att söka efter regler och principer för sitt leverne. Det kan handla om traditioner, en religion, ett politiskt parti eller andra system och riktlinjer.

Var ärlig mot dig själv

Låt oss nu vara helt ärliga mot oss själva:

 • Vilka av dessa drivkrafter har jag?
 • Har jag rätt jobb eller rätt arbetsuppgifter baserat på mina drivkrafter?

Det kanske ibland kan kännas pinsamt att erkänna att vi faktiskt är passionerade av makt, pengar, religion eller någon av de andra punkterna. Låt oss inte försöka förändra oss själva alldeles för mycket, vi är nämligen helt okej som personer oavsett vilka drivkrafter vi har. Vi bör istället vara helt ärliga mot oss själva och erkänna våra drivkrafter, vi behöver arbeta med dem istället för emot dem. Är jag passionerad av att hjälpa andra? Har jag i så fall en position i mitt liv där jag får utlopp för den drivkraften?

 

Får du utlopp för dina drivkrafter i ditt liv idag? Om inte, vad är det första du kan göra för att ändra på det?