Automatisk energi i arbetsmiljö

Automatisk energi mot stress

  • Onsdag 5 augusti 2020

Självkänsla. Självförtroende. Självbild. Det finns många saker att arbeta med som kan vara knepiga att ta tag i. Låt oss kika på hur vi kan skapa energi på ett automatiskt sätt.

Boka en föreläsning om stress!

Konferens, kickoff eller vanligt veckomöte? Boka en specialanpassad session till din arbetsplats. Jag vill vara på plats innan någon kör in i väggen!

Läs mer >

Råttor och morfin

På 1970-talet gjorde Professor Emeritus Bruce K. Alexander ett intressant experiment. Hans arbete var en fortsättning från 1960-talets forskning då forskare hade gjort en rad experiment med råttor. De hade placerat råttor i burar, helt isolerade från varandra, och gett dem två flaskor: en med rent vatten och en med vatten som hade morfin. Nästan alla råttor överdoserade sig själva med morfin och blev beroende av det.

Alexander gjorde ett liknande experiment men denna gång så byggde han en mycket behagligare plats för råttorna. Han skapade en sorts park där råttor levde tillsammans, socialiserade, lekte och hade en betydligt bättre miljö än de isolerade små burar som använts på 1960-talet. Han gav alla råttor samma två flaskor: en med rent vatten och en med morfinvatten. I denna miljö valde nästan alla råttor det rena vattnet. De som ändå valde morfinvattnet drack det endast i måttliga doser. Ingen råtta blev beroende eller tog överdoser.

Automatisk energi

Det experiment som Alexander genomförde kallas ”Rat Park”. Slutsatsen var enkel: i en social och trevlig miljö tog råttorna bättre beslut och mådde bättre. Är det inte likadant med oss människor? Om du umgås med härliga människor och befinner dig i en härlig miljö så tar du förmodligen bättre beslut och mår bättre.

Normalt brukar alla självhjälpsböcker handla om att du ska hitta dig själv eller förändra dig själv. Det är alldeles utmärkt men det kan samtidigt vara ansträngande. Att arbeta med sig själv är viktigt men det är en process som är svår att påbörja och kanske ännu svårare att hålla i. Om du istället börjar med att förbättra din miljö så har du tillverkat ett system som automatiskt får dig att må bättre utan att du behöver anstränga dig eller försöka hålla fast vid nya och bättre vanor. Du får energi automatiskt.

Hur ser din miljö ut?

Är du i en situation där du känner mycket stress i ditt liv? Hur ser din miljö ut? Trivs du där du bor? Trivs du på din arbetsplats? Trivs du med dina medmänniskor? Vad skulle du kunna göra för att förbättra din miljö så att den i sin tur kan få dig att må bättre och ta bättre beslut på ett automatiskt sätt?