• Onsdag 29 april 2020

Har du inte tid att ta hand om din stress eftersom att du har för mycket att göra? Då är risken stor att du har drabbats av Broken Windows-teorin.

Psykologens övergivna bilar

Den amerikanska psykologen Philip Zimbardo gjorde ett intressant experiment. Han placerade övergivna bilar i två olika städer. En bil ställdes i ett fattigt och utsatt område och en annan i ett rikt och fridfullt område. Efter ett dygn hade bilen i det fattiga området länsats på allt av värde. Ytterligare några dagar senare hade rutorna krossats, delar tagits sönder och bilen hade blivit en lekplats för barn. Inom samma tidsram hade bilen i det rika området inte fått en enda skråma.

Efter en vecka var bilen i det rika området fortfarande orörd. Då åkte Zimbardo dit och krossade ett fönster med en slägga. Efter det tog det inte lång tid innan den bilen också blev vandaliserad och förstörd i samma grad som bilen i det fattiga området. Zimbardo drog slutsatsen att vandaliseringen och stölderna inte bara berodde på fattigdom. Det berodde till stor del av att trasiga fönster på en bil signalerar förfall och apati. Detta skapar en känsla av att vanliga lagar och regler inte längre gäller.

Nedskräpning och respektlöshet sitter ihop

Staden New York använde denna Broken Windows-teori när de skulle få tunnelbanan att bli en tryggare plats för resenärerna. Tunnelbanan var fylld av klotter och skräp samtidigt som det var en av de farligaste delarna av staden. Du kan säkert känna igen dig i känslan: om du sitter i en smutsig och nerklottrad tunnelbanevagn så bryr du dig inte längre om utifall du råkar sätta en fot på ett säte och göra en ny smutsig fläck. Om du istället hade suttit i en skinande ren tunnelbanevagn så hade du förmodligen istället aktat dig för att göra en fläck på sätet.

Genom att börja städa och ta bort klotter så påbörjades arbetet med att skapa en tryggare plats i tunnelbanan. Rengöring, givetvis tillsammans med hantering av brottslighet, gjorde New Yorks tunnelbana till en betydligt tryggare plats. Även i Nederländerna, och flera andra ställen, har man lyckats påvisa denna koppling mellan nedskräpning och respektlöshet mot lagar och regler.

Få ordning på stress med Broken Windows

Låt oss nu applicera Broken Windows-teorin på våra egna liv. Hur ser ditt liv ut? Är det så stökigt bland dina åtaganden att du har börjat strunta i att göra saker ordentligt? Är det så mycket att göra att du struntar i att planera eftersom du ändå inte hinner? Är allting så stressigt att du struntar i vad du äter, hur lite du sover eller hur det egentligen går med relationen till din partner?

Ett sätt att få ordning på din stress är att tänka på Broken Windows. Om du har en rörig arbetsplats med röriga rutiner och rörig planering så är det nära till hands att fortsätta att strunta i ordningen. Om du istället har en ordnad arbetsplats med ordnade rutiner och god planering så är sannolikheten större att du fortsätter hålla ordning. En god ordning skapar kontroll och det är ett utmärkt steg mot minskad stress.

Kan du börja med att städa din arbetsplats så att åtminstone den är ren och fin? Kan du städa i din kalender? Kan du städa i dina projekt eller i dina processer och rutiner? När du får ordning på saker och ting så börjar det hända någonting: du vill ha ordning. Om du på så vis lyckas ta ner din stress och hitta ett äkta lugn så händer det också någonting annat: du vill ha fortsatt lugn och ro.

 

Vilken liten sak, rutin eller uppgift i ditt liv är lite rörig just nu? Vad är det första steget till att skapa ordning där?