• Onsdag 28 mars 2018

Vi lever i informationsåldern. Eller ska vi kalla det ”avbrottsåldern”? Många av oss blir ständigt avbrutna av notifikationer på telefoner, e-post, sms, sociala medier och liknande. När vår uppmärksamhet ständigt delas så ökar vår stress. Låt mig förklara varför och vad vi kan göra åt det.

Ständigt delad uppmärksamhet

Låt säga att vi arbetar med en uppgift som kräver fokus såsom att skriva en text, programmera eller försöka tänka ut en lösning på ett svårt problem. Om vi författar en text så kanske vi målar upp en struktur i vårt huvud kring hur nästa stycke ska formuleras. Vi kan tydligt se en inre bild av vad som ska skrivas och i vilken ordning.

Plötsligt vibrerar telefonen, vi har fått ett meddelande på Facebook. Vi snäpps bort från våra tankar och tittar på mobilen. En vän bjuder oss på middag om två veckor. I samma stund som vi duttar bort meddelandet så ställer vi oss frågan: ”vart var jag någonstans?”. Jag tror att många kan känna igen sig i denna situation. Tankekartan är borta, vi måste på nytt fundera ut vad vi skulle skriva i nästa stycke.

Visionären och författaren Linda Stone myntade redan för 20 år sedan begreppet ”continuous partial attention”. Det skulle kunna översättas som ”ständigt delad uppmärksamhet”. Det handlar om att vi delar vår uppmärksamhet mellan många olika saker men på en ytlig nivå. Det handlar inte om multitasking, att göra flera saker samtidigt, utan snarare om viljan att ständigt vara informerad och uppdaterad om aktuella möjligheter och aktiviteter. Man är helt enkelt lite rädd för att missa det som händer i ens omgivning. Ett annat välanvänt begrepp för detta är FoMO – Fear of Missing Out.

Mindre effektivitet och mer stress

Problemet med denna delade uppmärksamhet är att det ökar belastningen på vår hjärna samt motverkar reflektion och eftertänksamhet. Om vi fortsätter exemplet med den text som skulle författas så tar det längre tid att skriva klart den eftersom vi hela tiden blir distraherade. Det krävs även mer energi för att bli klar med texten eftersom vi måste göra ett omtag i tankeverksamheten efter varje distraktion. I värsta fall blir även kvaliteten på texten lidande när vi ständigt tappar den tankekarta som vi bygger upp i huvudet.

Det tar längre tid och vi blir tröttare. Vi får gå hem lite senare från jobbet samtidigt som vi har mindre tålamod med våra barn på kvällen. Vi blir mindre effektiva samtidigt som vi ökar vår stress. Allt på grund av rädslan att missa det som händer i vår omgivning.

Våga vara ouppdaterad

Om du vill bli effektivare och ha mer energi kvar efter varje arbetsdag, arbeta med kärnfrågan. Försök jobba bort rädslan att inte vara uppdaterad med omgivningen. Minska din uppmärksamhet på omgivningen. Våga stänga av notifieringar på mobilen och rutor som berättar ett det har kommit nya e-postmeddelanden. Våga sätta telefonen på flygplansläge när du vill fokusera. Prova att inte läsa e-post efter klockan 16 så att du kan ägna kvällen till reflektion och nya tankar. Våga vara ouppdaterad med alla händelser i din omgivning i åtminstone en eller två timmar varje dag. Du klarar det och du kommer att överleva. Med stor sannolikhet kommer du att må bättre.

Tänk följande tanke: om någonting riktigt viktigt händer, då kommer jag på ett eller annat sätt att få reda på det ändå.