Sömn - Alarmklocka

Därför blir vi korkade av för lite sömn

  • Onsdag 24 maj 2017

”Nu är det mycket att göra, jag får jobba sent ikväll och sova lite mindre för att hinna med”, det är nog inte en ovanlig tanke för kontorsarbetare idag. Kroppen klarar sig faktiskt fint med för lite sömn även under längre perioder. Vi överlever med fem timmars sömn men forskarna hälsar att vi då riskerar att bli lite korkade.

Sömn sorterar minnen och regenererar celler

Lite förenklat sker två saker när vi sover: kroppen regenererar celler och sorterar tankar. De intryck och minnen som vi samlat på oss under dagen sorteras och läggs i långtidsminnet när vi sover vilket innebär att om vi inte sover så får vi inte riktigt ordning på tankar och minnen. När sömn kommer till tals så pratar vi ofta just om att det är viktigt för minnet. Dock sker även en regenerering av cellerna vilket det inte lika ofta pratas om.

Att regenerera celler innebär att celler byts ut, detta utbyte är orsaken till att exempelvis hjärtat orkar slå oavbrutet i alla år. Totalt regenereras omkring 1,2 kg celler varje dag! Det största arbetet sker just när vi sover och därför är sömnen livsviktig. Om vi inte sover så repareras inte cellerna och kroppen åldras då snabbare.

I grova drag kan man säga att regenereringen sker i djupsömnen och minnet hanteras i REM-sömnen. Under de första timmarna av natten så har vi mest djupsömn och under de sista timmarna har vi mest REM-sömn. Det är alltså i huvudsak under de första sömntimmarna som reparationen av kroppen sker och under de sista timmarna som minnena sorteras. Den som bara sover 5 timmar får alltså en utmärkt reparation av kroppen men undermålig sortering av minnen, därför klarar vi fysiskt av fem timmars sömn per natt med bieffekten att vi på sikt blir lite korkade.

En powernap sparar tid men minskar vår REM-sömn

Det är skönt att ta en powernap under dagen. En kort vila på 20-30 minuter på eftermiddagen gör att vi blir piggare och sömnbehovet på natten minskar. Det är till och med så att sömnbehovet på natten minskar mer än vad din powernap tar i tid, du sparar alltså tid på en powernap! Detta har gjort att jag i perioder har använt mig av en eller två powernaps under dagen för att få mer tid över. Känslan har varit att jag är en riktig lifehacker, jag optimerar mitt leverne för att få ut maximal prestanda! Dock får jag inte lika positiva reaktioner gällande denna fråga från sömnforskarna.

Antal sömntimmar per dygn minskar när vi tar en powernap, varför är det så och är det bra för kroppen? Jag ställde dessa frågor till en sömnforskare som jag träffade för en vecka sedan och hon hälsar att ett sådant beteende ger ungefär lika stor mängd djupsömn men mindre REM-sömn per dygn. Kroppen utför alltså fortfarande det viktiga arbetet med att reparera celler, däremot ges kroppen inte samma möjlighet att sortera tankar.

Fler intryck och kortare sorteringstid

Det finns ibland en sorts status i att sova få timmar, det anses ibland effektivt och ballt. Det sägs att en människa idag får lika många intryck under en dag som en stenåldersmänniska fick under en hel livstid. Våra hjärnor har knappt förändrats alls sedan stenåldern så när vi väljer att sova för lite så tvingar vi våra hjärnor idag att sortera en större mängd intryck på färre antal timmar. Vi pressar helt enkelt våra hjärnor på samma sätt som många kontorsarbetare pressas idag: mer jobb på kortare tid.

Evolutionen har optimerat vår hjärna under väldigt många år och hade vi inte haft behov av 8 timmars sömn varje natt så hade evolutionen för länge sedan minskat antalet. Fem timmars sömn räcker alltså för att överleva men gör oss på sikt lite korkade. Vem vill bli korkad? Och handlar inte livet mer om att leva än att överleva?

 

Får du tillräckligt med sömn varje natt? Om inte, vad är ditt första steg mot en förändring?