• Onsdag 1 februari 2017

Jag ska bara avsluta det här projektet på jobbet, sen kan jag börja träna. Jag ska bara renovera klart köket, sen kommer vi kunna umgås med familjen på fredagskvällarna. Kanske känner du igen meningarna? Kanske känner du igen att du har sagt dem om och om igen, kanske i flera år?

Den som har blivit sjukskriven för utmattningssyndrom är sällan en svag person. Tvärtom, det är ofta en person som har varit väldigt stark under lång tid. Många gånger har det funnits ett eller flera stora mål som skall avverkas och all kraft och fokus ägnas åt att nå dessa mål. Kraften och fokuset har varit så starkt att många andra saker i livet har försummats.

Kanske handlar det om att bli klar med renoveringen av huset, med att känna sig lyckad på sin nya arbetsplats eller om en så enkel sak som att komma ifatt och hamna i fas med att göra-listan. Alla uppgifter som inte bidrar till i måluppfyllnaden läggs på hög med en god tanke om att de antingen är oviktiga eller helt enkelt ska göras efter att målet är uppfyllt.

Men vad händer när vi har nått målet? Då återstår bara en stor hög av försummade uppgifter som är tråkiga och oinspirerande. Det kan också resultera i att vi inte sett våra barn växa upp eller att vi fått en förstörd relation med partnern som slutar i separation. Nästa spännande mål kanske också formulerats redan innan det första målet är uppnått, oviktiga uppgifter kan fortsätta att skjutas upp med argumentet att nu finns det minsann ytterligare ett superviktigt mål att nå.

Om du känner igen dig i detta så vill jag uppmana dig att börja fundera på varför du flyr till dina höga mål. Flykt, det är ofta vad det är. Vad är det du flyr ifrån? Jagar du acceptans från omgivningen? Jagar du för att döva ångest och mörka tankar som dyker upp varje gång du tar paus och låter hjärnan tänka fria tankar? Jobba på självkänslan eller jobba på de mörka tankarna, ta professionell hjälp om det behövs. Jobba på att du duger även om du inte uppnår dina stora mål, för det gör du.

Höga mål är bra, ger energi och inspirerar, men de får aldrig gå ut över familj, nära relationer och hälsa. Då är nämligen målen osunda och då finns det någonting fundamentalt fel i jakten på målet som du måste arbeta med. Bra mål känns bra i magen, bra mål kan du jaga och uppnå samtidigt som du lever ditt övriga liv med goda relationer och god hälsa.

Hör du dig själv ofta säga att ”det kommer bli bra sen, jag ska bara ..”? Stäng då av skärmen nu och fundera på varför.