• Onsdag 26 augusti 2020

Har du blivit rosenrasande över någonting som egentligen är en bagatell? Då har du kanske råkat trampa din någon av dina självfällor.

Tre grundmönster

Det värsta som kan hända en människa är att tycka illa om sig själv. Så lär diktaren Johann Wolfgang von Goethe har sagt och det ligger någonting viktigt i denna mening. Självkänsla handlar om vad du tycker om dig själv. När den är låg så innebär det att du tycker illa om dig själv. Låg självkänsla är en av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterad stress enligt svenska stressforskare.

  • Jag är omöjlig att älska
  • Det är något fel på mig
  • Mina behov är skamliga

Där har du de tre grundmönster till negativ självbild. Om du känner något av ovanstående så är det stor risk att du anstränger dig för att vara perfekt. Du vill bevisa att du visst är en lyckad person. Du lyckas säkert lura omgivningen, men du kan inte lura dig själv. Under ytan finns hela tiden den negativa självbilden och om du inte kan prestera och leverera med perfektion så riskerar du att avslöjas. Här har vi en stor och tyvärr vanlig källa till stress.

Att trampa i självfällor

Om du bär på en negativ självbild så riskerar du att hamna i någonting som psykologen Marta Cullberg Weston kallar för ”självfällor”. Låt säga att du har en underliggande känsla av att det är något fel på dig. Detta gör att du alltid försöker prestera så perfekt som möjligt. Föreställ dig att en kollega då påpekar att du har gjort ett misstag i arbetet. Detta lilla påpekande sätter sig djupt i dig och du känner dig värdelös. Reaktionen från dig blir stark: du får ett utbrott. Reaktionen är inte alls i proportion till den kommentaren som din kollega gav dig, och här har vi en självfälla. En sorts mina som kollegan trampade på.

Ju fler självfällor du har, desto oftare riskerar du och andra att trampa i dem. Du kan reagera på olika sätt såsom exempelvis ilska eller sorg. Det gemensamma är att dessa självfällor utlöser en känslomässig reaktion hos dig som baseras på en negativ självbild.

Arbeta för en bättre självbild

Tycker du att du är omöjlig att älska, att det är något fel på dig eller att dina behov är skamliga? Fundera i så fall på när du blev riktigt arg eller riktigt ledsen senast. Vad utlöste dessa känslor? Kan det ha varit så att du, eller någon annan, trampade rakt in i någon av dina självfällor?

Om du inte känner igen dig i någon av dessa negativa självbilder, kan det i så fall vara så att du är överdrivet självsäker? Kan din självsäkerhet handla om att du skyddar dig själv från att på riktigt känna efter hur du egentligen mår?

Nästa gång du reagerar starkt över någonting som egentligen är ganska smått, fundera på varför din reaktion blev så stark. Fundera på grundorsaken till din reaktion och vad din reaktion egentligen handlar om. Du är värd att älskas. Det är inget fel på dig. Dina behov är absolut inte skamliga. Våga tro på dessa tre meningar så påbörjar du arbetet mot ökad självkänsla och minskad stress. Det fungerar betydligt bättre än att ständigt be om uppmärksamhet genom att prestera perfekta resultat.