• Onsdag 1 augusti 2018

Det pratas om att vår hjärna har svårt att klara av dagens informationsmängd. Det moderna internet har funnits i över 20 år och smartphones har fyllt tio, är det inte dags för hjärnan att anpassa sig nu?

Hjärnan för 10 000 år sedan

Jag har läst att stenåldersmänniskor fick lika många intryck under ett helt liv som vi får under en enda dag. Givetvis är jag nyfiken på hur man kom fram till denna slutsats men jag är ännu mer nyfiken på hur vår hjärna reagerar på allt det här. Om vi nu behöver hantera så många fler intryck idag än vad vi gjorde under stenåldern så måste väl ändå vår hjärna ha utvecklats under tiden?

Svaret är lika kort som tråkigt: vår hjärna har inte utvecklats speciellt mycket alls under de senaste 10 000 åren. Rent evolutionärt anses 10 000 år vara en kort tidsperiod, ungefär som en liten kaffepaus. Det här innebär att stenåldersmänniskorna hade samma hjärna som vi har idag. Vår hjärna fungerade lika bra, eller lika dåligt, när vi var jägare som när vi är kontorsarbetare.

Stress på stenåldern och stress idag

För många år sedan när vi var jägare och samlare så var vår kropp inställd på överlevnad. Om vi såg ett hot framför oss, kanske ett läskigt djur eller en fiende, så uppstod stress. Pulsen ökade, synen blev skarpare, smärtkänsligheten minskade och tillsammans med en lång rad andra effekter gjorde vår kropp sig beredd på att slåss, fly eller spela död. Den som hade en hjärna som fungerade på det här sättet överlevde. Dessa egenskaper hade evolutionen vaskat fram under en väldigt lång tid.

10 000 år senare senare sitter vi på kontoret och ser andra typer av hot. Vi kanske får ett argt mail från en kund vilket kan upplevas som ett hot. Om vi får en arg kund så kanske vi får en arg chef, vilket i sin tur kanske minskar våra karriärmöjligheter. Pulsen ökar, synen blir skarpare, smärtkänsligheten minskar och vår kropp gör sig återigen beredd att slåss, fly eller spela död. Den här stressreaktionen är ju trots allt det som har fungerat under tusentals år och 10-20 år av hög informationsmängd har tyvärr inte påverkat vår hjärna ett skvatt.

Vi kan inte ta in allting samtidigt

Hur kommer det sig då att våra hjärnor inte svämmar över idag? Just nu hälsar forskarna att det inte verkar finnas någon övre gräns för hur många intryck eller minnen som hjärnan kan lagra. Däremot har man hittat en tydlig gräns för hur många intryck hjärnan kan ta in åt gången.

Hjärnan tar emot 11 miljoner impulser per sekund från olika delar av kroppen. Det handlar inte bara om syn- och hörselintryck utan även om olika tillstånd i kroppen. De allra flesta impulser och intryck sorteras snabbt bort och kvar är ungefär 40 medvetna intryck per sekund. Detta kokas ner till att vi maximalt kan hålla 4 saker samtidigt i vårt arbetsminne men endast fokusera på en sak i taget.

Problemet med dagens informationsöverflöd handlar alltså inte om mängden information som kommer till oss. Det handlar snarare om att vi försöker ta in allting samtidigt. Genom att arbeta med en sak i taget, lyssna på en person i taget eller fundera på en sak i taget så hjälper vi vår stenåldershjärna att inte bli stressad i onödan.