Arbetstopp

Ignorera inte processen arbetstopp – återhämtning – backlog

  • Onsdag 26 september 2018

Ibland blir det en arbetstopp. En riktigt tung arbetstopp där allting annat knuffas åt sidan. Vad händer egentligen om en arbetstopp följs av nästa arbetstopp, och nästa?

Boka en föreläsning om stress!

Konferens, kickoff eller vanligt veckomöte? Boka en specialanpassad session till din arbetsplats. Jag vill vara på plats innan någon kör in i väggen!

Läs mer >

När allt annat knuffas åt sidan

Jag har varit med om många arbetstoppar på olika arbetsplatser. Det kanske kan handla om en presentation som måste göras eller en utställning som måste bli klar. Det får helt enkelt inte bli försenat och därför skjuts allting annat åt sidan. Efter att ha jobbat med denna arbetstopp i högt tempo och kanske utnyttjat både kvällar och helger för att bli klar så uppstår trötthet. Det uppstår dock en sak till: en hög försummade uppgifter och åtaganden. En backlog.

Om det är väldigt mycket att göra på jobbet så finns det en risk att en arbetstopp följs av nästa. Nu får vi fortsätta trycka bort andra åtaganden för att ta hand om nästa arbetstopp som dyker upp. Efter denna arbetstopp är vi troligtvis ännu tröttare och har en ännu större backlog. Jag har själv varit där och jag har även sett många arbetsplatser som ser ut just på detta sätt. Det är som om alla hela tiden befinner sig i en arbetstopp och det finns aldrig utrymme att utföra sina åtaganden i ett långsiktigt hållbart tempo.

Det finns en process för arbetstoppar

Det finns ett flöde, en process, som vi alla behöver följa: arbetstopp – återhämtning – backlog. När vi har haft en riktig arbetstopp så måste vi få återhämtning. Vi behöver ta lite ledigt eller åtminstone se till att få några riktigt lugna dagar eller veckor för att må bra igen. När detta är gjort så behöver vi få utrymme att ta hand om vår backlog. Vi behöver komma tillbaka till stadium av kontroll och där vi känner att vi är i fas med våra åtaganden. Först nu är vi redo för nästa arbetstopp.

Problemet med återhämtningsfasen är att den skapar ytterligare backlog eftersom vi antingen är lediga eller arbetar lite lugnare. Därför är det frestande att skippa återhämtning och börja med sin backlog direkt. Det kan också vara frestande att skippa hela processen och köra nästa arbetstopp direkt efter den föregående

När jag tänker på detta får jag upp en tydlig tanke: arbetstoppar är ineffektiva. De skapar återhämtningsbehov och backlog. Det går inte alltid att ta bort alla arbetstoppar. Ibland dyker det upp akuta problem som måste lösas eller så får vi kollegor som på grund av sjukdomar, olyckor eller andra omständigheter behöver ersättas snabbt. Däremot bör vi ha detta i åtanke när vi i förväg känner till att det kommer att bli en tight deadline framöver. Genom planering och prioritering av förberedande arbete så bör vi, enligt min mening, försöka göra allt i vår makt för att undvika varje arbetstopp. På så vis blir vi långsiktigt mer effektiva.

Vägen till utbrändhet kan börja med en arbetstopp

Att aldrig prioritera återhämtning och backlog-arbete efter arbetstoppar är en av många vägar in i utbrändhet. Vi blir tröttare och tröttare av att vi kämpar hårt med arbetstoppar. Vi mår sämre och sämre över en backlog-lista som växer och växer. Det kan bli en ond spiral in i trötthet, stress och dåligt samvete.

Befinner du dig i en arbetstopp just nu? Vad kan du göra för att få möjlighet till återhämtning och backlog-arbete efter din arbetstopp?