• Onsdag 12 april 2017

Om du äger en femväxlad bil med en topphastighet på 180 km/h, då kan du inte nå maxfart på ettans växel eftersom varvtalet blir för högt. På samma sätt kan du inte nå höga mål på jobbet utan att växla upp och sänka ditt varvtal.

Varvtalsräknaren på bilen visar hur snabbt motorn arbetar, ju lägre varvtal desto lägre bensinförbrukning. Om du exempelvis skall köra i 40 km/h så kan du välja att göra detta med 2:ans växel och högt varvtal eller 5:ans växel och lågt varvtal. Resultatet blir detsamma oavsett växel, skillnaden är att motorn arbetar olika hårt.

Om du har en stressig tillvaro där tempot är högt och din näsa är precis ovanför vattenytan, då jobbar du med ett högt varvtal. Notera att detta inte är samma sak som att vara effektiv eller som att få goda resultat. Det betyder bara att du springer väldigt mycket och väldigt snabbt. ”Nu lägger vi i nästa växel” är ett uttryck som ofta förknippas med att tempot skall ökas ytterligare och mer skall göras på kortare tid. Jag vill istället relatera ”nästa växel” till det faktum att varvtalet sjunker. Kan du på något sätt lägga i nästa växel så att resultatet blir detsamma som idag men att du jobbar i ett lägre varvtal med din kropp och ditt sinne?

Här kommer några exempel på hur du kan lägga i nästa växel och sänka varvtalet:

  • Om många kollegor ständigt ber om din hjälp – utbilda dem så att de slipper fråga dig
  • Om någon rutin såsom kvittoredovisningen tar väldigt lång tid – rationalisera den
  • Om du driver ett företag och har fastnat i en fälla av administration istället för ledarskap – anställ en ny medarbetare som kan avlasta dig
  • Om du har lång resväg till jobbet – fundera över möjligheten att jobba hemifrån med jämna mellanrum
  • Om ni är för få personer i ditt projekt – planera för att få in fler projektmedlemmar

Det är bara din fantasi som begränsar dig. Glöm inte bort att dessa åtgärder kan kräva energi för att genomföras, se därför till att alltid växla upp redan innan varvtalet blir för högt.

Om du ska sänka varvtalet i ditt liv genom att lägga i nästa växel, vad vore nästa steg för dig?