• Onsdag 21 juni 2017

Christina Maslach är en amerikansk psykolog som har forskat på arbetsrelaterad stress. Hon har identifierat sex faktorer på arbetet som kan leda till utbrändhet och det räcker om vi prickar in en av dem för att råka illa ut.

Lång forskning om arbetsrelaterad stress

Förutom att vara professor emeritus i psykologi vid University of California, Berkley, så har Christina Maslach arbetat som konsult och hjälpt företag med just stress och utbrändhet. Hon har skrivit en hel del böcker såsom ”Burnout at work”, ”The Truth About Burnout” och ”Professional Burnout” (se mer på Bokus eller Adlibris). Hon har verkligen fokuserat på arbetsrelaterad stress i sitt liv. Efter alla år inom detta område så har hon lyckats identifiera sex nyckelfaktorer där det kan uppstå en mismatch mellan individen och arbetsplatsen. Det räcker med att det blir obalans i en av dessa faktorer så finns det en risk för att individen går in i väggen. Låt oss gå igenom faktorerna tillsammans.

Maslachs faktorer

1. Arbetsbelastning

Detta är den faktor som vi ofta pratar om och jag har beskrivit detta närmare i ett tidigare veckobrev: ”Uppnå balans genom att justera arbetsbelastning eller resurser”. När vår arbetsbelastning är för hög i förhållande till tillgänglig tid, kunskap eller annan viktig resurs så arbetar vi över vår förmåga. Denna obalans leder till de saker som vi ofta tänker på i samband med stress: dålig sömn, dåligt humör, en stor trötthet och så vidare.

2. Kontroll

Om vi saknar tillräcklig kontroll över vår situation, våra uppgifter eller våra resurser så finns risken att vi börjar känna oss runtskuffade av omständigheter eller kollegor med mer makt. Vi får heller ingen möjlighet att göra ett arbete som går i linje med våra värderingar eller vår kvalitetsnivå. Vi blir offer under omständigheterna och känner oss maktlösa vilket skapar frustration och stress.

3. Belöning

När vi gör ett gott arbete så förväntar vi oss en belöning. Förutom lön, som är den avtalade belöningen, så har alla människor även behov av mjuka värden. Vissa behöver kanske konkret uppskattning från medarbetare. Andra behöver kanske få möjligheten att gå hem lite tidigare på fredagen efter en intensiv vecka. Här handlar det mycket om förväntningar. Om vi inte får den lön vi förväntar oss eller den uppskattning som vi själva anser oss vara värda, då kan det uppstå en rejäl otillfredsställelse med arbetet och risken för att gå in i väggen ökar markant.

4. Samspel med andra (och med chefen)

Enligt Maslach minskar sannolikheten för utbrändhet på arbetsplatser som har bra sammanhållning och god stämning. Gott samarbete, få konflikter, möjlighet att dela både problem och skratt, allt detta är faktorer som ger medarbetarna möjlighet att hjälpa varandra och må bra. Internpolitik, rivalitet och isolering gör att vi mår dåligt när vi går till jobbet. I förlängningen kan det leda till sjukskrivningar.

5. Rättvisa

Vi vill alltid att våra överordnade gör allt i sin makt för att ordna en rättvis arbetsplats. Stora skillnader i arbetsbelastning eller lönenivåer är bra exempel på orättvisor som får oss att må dåligt. Fusk och mobbing är andra exempel. Maslach är tydlig med att allting inte behöver vara rättvist, det är upplevelsen av rättvisa som är det viktiga i sammanhanget. Om vår kollega blir befordrad för att hen felaktigt tog äran av ett lyckat projekt, då kommer bitterheten som ett brev på posten. Om chefen däremot är tydlig med att kollegan ändå skulle bli befordrad eftersom hen hade arbetat längst på avdelningen, då hade inte stämningen blivit lika dålig.

6. Värderingskonflikter

Om vi arbetar på ett ställe där vår värdering går emot företagets verksamhet, då ligger vi illa till. Om vi exempelvis arbetar med utvecklingen av ett nytt kärnkraftverk trots att vi är starka motståndare till just kärnkraft, då drabbas vi troligtvis av inre konflikter som tär. Avsaknaden av passion för vårt arbete leder till att vi presterar sämre vilket kanske ger oss dåligt samvete. Den onda spiralen har börjat.

Att undvika arbetsrelaterad stress

Om du leder ett företag eller en personalstyrka, ta då en ordentlig titt på listan ovan. Vilka faktorer hittar du på din arbetsplats? Vilka åtgärder kan ni göra för att eliminera dessa sex punkter? Hur kan ni öka välmåendet, minska sjukskrivningarna och skapa en arbetsplats där folk arbetar av ren passion och lust?