• Onsdag 13 september 2017

Sedan 1960-talet har kontorslandskap blivit mer och mer vanliga i de svenska kontoren. Buller och sorl har blivit en vardag för kontorsarbetare och det kan ibland kännas svårt att fokusera i en miljö med ständiga avbrott och pratande kollegor. Om vi ska få avkoppling efter en arbetsdag med en massa ljud, är det då bättre att lyssna på avslappnande musik eller att sitta i kompakt tystnad?

Musik gör kroppen upphetsad

En samling forskare i Italien och England undersökte hur tystnad och musik påverkar hjärt- och kärlsjukdomar. De lät 24 testpersoner lyssna på en blandning av olika musikstilar och tystnad samtidigt som de mätte blodtryck, andning, blodflöde och en rad andra faktorer. Resultatet presenterades i en artikel i Heart Journal.

Forskarna kom fram till att musik alltid ger en upphetsning oavsett om det är avslappnande toner eller högt tempo. Slutsatsen var att tystnad alltid ger den bästa avkopplingen eftersom kroppen då anpassar puls och blodtryck till de behov kroppen har. Med musik ändras dessa värden efter musikstil, ju högre tempo på musiken desto högre upphetsning blev det. Det spelade heller ingen roll om testpersonen gillade den aktuella musiken eller inte. Upphetsningen i kroppen blev alltså densamma oavsett om musiken ansågs vara bra eller dålig.

En kombination ger bäst avslappning

Forskarna upptäckte också en annan intressant detalj. Om en testperson lyssnar på musik och sedan får en tyst paus på två minuter, då hamnar testpersonen i ett mer avslappnat tillstånd än innan den började lyssna på musiken. Den optimala avslappningen uppnås alltså genom att först lyssna på musik en kort stund och sedan sitta i tystnad.

Om vi sitter i stökiga kontorslandskap, då mår kroppen troligtvis bäst av total tystnad direkt efter arbetet. Vi har redan fått vår ”musik” under arbetsdagen och behöver inte hetsa upp kroppen mer. En stunds tystnad efter jobbet bör därmed ge maximal effekt om vi strävar efter så god avslappning som möjligt efter en arbetsdag.

 

Känner du dig stressad eller trött i huvudet efter en arbetsdag i kontorslandskap? Vågar du prova att sitta i fyra minuters tystnad efter en arbetsdag?