• Onsdag 19 augusti 2020

Tänker du att ditt liv alltid är fullt av stress? Då är risken stor att det fortsätter på det sättet, tack vare Rosenthaleffekten.

Slumpade IQ-tal

Den amerikanska socialpsykologen Robert Rosenthal gjorde ett intressant experiment på 60-talet som många fortfarande refererar till. Han valde slumpmässigt ut ett antal skolor och skaffade klasslistor på barn som skulle börja första året på mellanstadiet. Han lottade fram ett IQ-tal till varje namn så att en del barn råkade bli märkta med låg intelligens och andra fick hög. Han lämnade över listorna till lärarna. Han sa till dem att han testat barnens intelligens på ett utförligt sätt och ville hjälpa lärarna när de skulle träffa sina nya barn.

Efter detta lät Rosenthal barnen göra standardiserade prov med jämna mellanrum och bad även lärarna att skriva personliga reflektioner över barnen. Mönstret blev tydligt. De barn som slumpmässigt hade tilldelats en låg intelligens i listan blev sämre och sämre på proven. Lärarna skrev även att de var ”tröga” och liknande negativa utlåtanden. Barnen som fått hög intelligens i listan blev bättre och bättre på proven samtidigt som lärarnas utlåtande innehöll ord som ”pigga” och ”nyfikna”.

Vad tänker du om dig själv?

Experimentets resultat kallas för Rosenthaleffekten. När lärarna trodde på ett barns kompetens så påverkade de barnet, omedvetet, att prestera bättre. Det blev en sorts självuppfyllande profetia. Även om du inte är lärare så kan du börja fundera på hur Rosenthaleffekten påverkar dig i din vardag.

Vad tänker du om dig själv? Tänker du att du är en person med hög eller låg intelligens? Tänker du att du är en person som i grunden mår bra, känner glädje och kan hantera uppkomna problem på ett konstruktivt sätt? Eller tänker du att du är en person som alltid mår dåligt, aldrig känner glädje och som alltid blir ett offer under omständigheterna? Det finns en stor risk att dina tankar blir en självuppfyllande profetia. Sannolikheten är stor att du drabbas av Rosenthaleffekten, antingen åt det ena eller åt det andra hållet.

Välj en tanke

Om du vill leva ett liv med mindre stress, mer glädje eller bättre välmående så finns det många metoder. Oavsett vilken metod du använder, fundera över Rosenthaleffekten. Fundera på vad du tänker om dig själv. Tänker du att du inte duger, att du alltid är stressad och aldrig glad? Då är risken stor att ditt liv kommer att se ut precis på det sättet.

Välj en positiv tanke om dig själv och börja med den. Vilken tanke vill du tänka om dig själv från och med idag?