• Onsdag 1 juli 2020

För att undvika stress så behöver vi fundera över psykisk hälsa. Låt oss i detta veckobrev kika på Wolfgang Rutz tankar om detta.

Fyra bestämningsfaktorer

Det finns många olika modeller för att definiera ett gott och balanserat liv. En modell är framtagen av den svenska socialpsykiatern professor Wolfgang Rutz. Enligt honom finns det övertygande vetenskapliga bevis för fyra bestämningsfaktorer som påverkar vår psykiska hälsa.

Vardagsmakt

Om du har kontroll över ditt liv och har ett stort mått av självbestämmande så mår du bättre. Om du har inflytande över vad du ska göra och när det ska göras så får du ett bra bidrag till psykisk hälsa. Saknar du kontroll över ditt liv, dina åtaganden eller din arbetssituation? Vad kan du i så fall göra för att skapa en sådan känsla av kontroll?

Social samhörighet

Om du får betyda någonting för någon så mår du bättre. När du känner en koppling till andra människor så minskar risken för att du ska må dåligt. Finns det någon människa som du är viktig för? Ett barn, en partner eller en vän? Är du delaktig i någon idrottsförening, i ett lag eller i någon annan sammanslutning? Om du saknar den här typen av relationer, vad är ditt första steg till att skapa en sådan relation?

Värdighet

Du mår bättre om du har en identitet, integritet och social status. Om du är sann mot dig själv och inte har självmotsägelser i handlingar, värderingar eller principer så ökar din psykiska hälsa. Är du en vindflöjel som alltid anpassar dig efter din omgivning? Vad är då det första steget mot att bli mer sann mot dig själv och stå för den du är?

Meningsfullhet

Den sista faktorn handlar om att livet måste ha en mening. Du behöver en känsla av samband och en känsla av att det du gör faktiskt betyder någonting. Det behöver inte innebära att du måste engagera dig i varje ideell hjälporganisation om du inte vill. Det kan handla om en så vanlig sak som att du uppfostrar ett barn till att bli en god människa eller att det arbete du gör skapar en bättre situation för någon annan. Saknar du meningsfullhet i ditt liv? På vilket sätt skulle du vilja finna mening i detta liv? Vilket är ditt första steg mot att komma dit?

Har du god psykisk hälsa?

Kom ihåg att detta endast är en modell av många. Det är ingen absolut sanning som säger att du mår prima om alla dessa faktorer är uppfyllda. Du kan trots allt gå in i väggen även om du har ett meningsfullt jobb där du känner värdighet, social samhörighet och vardagsmakt. Men om du lyckas uppfylla dessa fyra faktorer så har du ett bra skydd mot stress och du är på rätt väg mot god psykisk hälsa.

Uppfyller du alla fyra faktorer? Om inte, vilket är det allra första steget du kan ta idag för att uppfylla någon av punkterna?